ENGLISH
 
MAGUNKRÓL
OKTATÁS
Kutatási területek
Projektek
Hazai kapcsolatok
Nemzetközi kapcsolatok
INFRASTRUKTÚRA
DOLGOZÓK
HASZNOS LINKEK
ELÉRHETÕSÉG
 

 

 

Projektek

 

 

A Geofizikai Tanszék jelentősebb futó projektjei:

Projekt elnevezése Projekt száma Futamidő Témavezető
Elaboration of hydromorphology field course for civil engineer and geophysicist students EGT 2014/044-P002 (Norvég Alap) 2015-2017 Timár Gábor
A balatoni vonal: egy fiatal oldalelmozdulásos vetőzóna geofizikai kutatása és az eredmények geodinamikai értelmezése OTKA K109255 2013-2017 Horváth Ferenc
SourceSink Magyarország - A hordalékszállítás mennyiségi vizsgálata Magyarországon; komplex vizsgálat az üledékforrástól a medencékig OTKA NK83400 2011-2016 Timár Gábor
BepiColombo MMO & PWI triggering and event detection system ESA 3301/06 2013-2016 Ferencz Csaba

 

A Geofizikai Tanszék közelmúltban lezárult jelentősebb projektjei:

Projekt elnevezése Projekt száma Futamidő Témavezető
Űreszközök védelme es biztonsága űr-időjárási eseményekben EU FP7 M003707 2011-2014 Lichtenberger János
Probléma-orientált adatfeldolgozás és adatbázis létrehozása ionoszféra-kutatáshoz EU FP7 3304/11 2011-2013 Ferencz Csaba
Nagy rendszerek a természettudományban - Geofizikai paraméterbecslés alprojekt TÁMOP 4.2.1./B-09/ KMR-2010-0003 2010-2012 Timár Gábor
TECTOP-Magyarország
Jelenkori deformáció és tektonikus topográfia Magyarország területén: aktív szerkezetek, szeizmotektonikus viszonyok, vízhálózat fejlődés és medenceinverzió dinamikája
NK60445 2006-2009 Horváth Ferenc
Role of supply in lacustrine sequences:
The case of the Pannonian basin
- 2005 Horváth Ferenc
ENGINE - ENhanced Geothermal Innovative Network for Europe EU 3349/06 2006-2010 Horváth Ferenc
TOPO-EUROPE
4D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Change - The Geoscience of Coupled Deep Earth - Surface Processes
- 2005-2008 Bada Gábor
A kvarter felszínfejlődés vizsgálata numerikus felszínfejlődési modellek (SPM), távérzékelt adatok és terepi vizsgálatok segítségével a Dunántúl középső régiójában
T47104 2004-2008 Székely Balázs
A Pannon-medence jelenkori geodinamikájának atlasza: Euro-konform térképsorozat és magyarázó T034928 2001-2004 Horváth Ferenc
Integrált kutató módszer kifejlesztése geofizikai vizsgálatára negyedidőszaki környezeti állapotok TS044765 2003-2006 Márton Péter
Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel É-Magyarországon T043737 2003-2006 Márton Péter
Neotektonika szerepe a Magyar Középhegység fiatal morfostrukturális fejlődédében F043715 2003-2006 Bada Gábor
Mérnökgeofizikai szondázások elméleti modellezése T043748 2003-2006 Drahos Dezső
A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tervezett üveghutai tárolójával kapcsolatos hőtani vizsgálatok elvégzése - 2003 Horváth Ferenc
Geotermikus energia projekt (ALTENER) - 2003-2005 Dövényi Péter
Az Oersted mesterséges hold mágneses méréseinek feldolgozása és értelmezése T038008 2002-2005 Kis Károly
Mérnökgeofizikai penetrációs szondázó kutatómódszer és mérőeszközök technológiai fejlesztése - 2002-2004 Salát Péter
A nehézségi erőtér horizontális gradienseinek felhasználása a modern háromdimenziós gravitációs modellszámításban D034598 2002-2003 Szafián Péter
Üledékes medencék kutatása (Marie Curie Training Programme) - 2002-2005 Horváth Ferenc
A magyarországi neogén vulkáni kőzetek hőtermelésének vizsgálata F034873 2001-2004 Lenkey László
Magyarország szeizmotektonikailag legaktívabb területének kutatása és geodinamikai modelljének kidolgozása FKFP 0153/2000 2000-2002 Horváth Ferenc
Árvízvédelmi töltések és geológiai környezetük komplex minőségellenőrzött geofizikai vizsgálata - 2001-2004 Salát Péter
Környezeti hatások kutatása a vasszulfid tartalmú üledékes kőzetek mágneses tulajdonságai alapján T029805 1999-2002 Márton Péter
A földköpeny termikus konvekciójának vizsgálata T026630 1998-2001 Cserepes László
Regionális felszín alatti vízáramlási rendszerek kutatása T026633 1998-2001 Drahos Dezső
Gravitációs és földmágneses mérési adatok inverziója T025799 1998-2001 Kis Károly
Kőzetfizikai alapozású kutatómódszerek alkalmazása globális és regionális geofizikai modellezésben és értelmezésben FKFP 0175/1997 1997-2000 Meskó Attila