ENGLISH

TECTOP-Magyarország

 

 

Jelenkori deformáció és tektonikus topográfia Magyarország területén: aktív szerkezetek, szeizmotektonikus viszonyok, vízhálózat fejlődés és medenceinverzió dinamikája

OTKA NK 60445 sz. projekt


A projekt fő célkitűzéseként Magyarország aktív tektonikai folyamatainak kvantitatív elemzését és rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni, kitekintéssel hazánk környezete, az invertálódó Pannon-medence szerkezeti viszonyaira is.

 

A negyedidőszaki és jelenkori 3D deformációs kép részletes térképezése és kvantifikálása céljából egy koherens, folyamat orientált kutatási programot dolgoztunk ki. Ennek keretében öt, egymásra épülő tudományos téma ill. feladatcsoport kerül kidolgozásra, melyekkel a litoszféra mélybeli és felszín közeli deformációs folyamatainak, valamint azok kapcsolatának és visszacsatolási mechanizmusainak feltárását célozzuk meg:


1. Aktív szerkezetek térképezése: módszertani fejlesztés és GIS-alapú szerkezeti katalógus létrehozása


2. Vetőreaktiváció elemzése: tektonikai stabilitás és szeizmotektonikai viszonyok


3. Aktív tektonika és hidrográfia kapcsolata: vízhálózat fejlődés szerkezeti kontrolljának rekonstrukciója


4. Az idő-tényező: függőleges és horizontális deformációs folyamatok sebességének rekonstrukciója


5. Medence inverzió dinamikája: a Pannon-medence litoszférájának reológiája és feszültségi állapota modellszámításokon keresztül


Számos nagyfelbontású geofizikai és geológiai vizsgálati módszer alkalmazásával, részben nemzetközi együttműködés keretében, a kutatási céljainkat gondosan kiválasztott területeken kívánjuk megvalósítani, melyek hazánk legaktívabban deformálódó vidékein helyezkednek el.

 

A kutatási terv angol nyelvű leírását itt találja.

 

Vissza