ENGLISH
 
MAGUNKRÓL
Szakismertető
Tanrend
Államvizsga-tételek
Nemzetközi képzés
Terepgyakorlat
Szakdolgozati/PhD témák
TDK
Oktatási segédanyagok
KUTATÁS
INFRASTRUKTÚRA
DOLGOZÓK
HASZNOS LINKEK
ELÉRHETÕSÉG
 

 

 

Szakdolgozati/ PhD témák

 

Választható alapszakdolgozati (BSc) témák

 

NEM VÉGLEGES LISTA

Jelentkezés: 2018. október 15-ig

Utolsó módosítás: 2018. 10. 08.


 

Alapszakdolgozat címe
Témavezető
Munkahely
Jelentkező
Zivatarok azonosítása és követése a piszkés-tetői infrahang-regisztrátumokon

Czanik Csenge

MTA CSFKI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
szabad
Szeizmikus események hipocentrumainak helymeghatározása többeseményes algoritmussal a Mátra környezetében

Czecze Barbara

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
szabad
Termális anizotrópia okozta lineáris EM hullám növekedés, mint kórus emissziók keletkezését kiváltó folyamat (műholdas adatfeldolgozás)

Juhász Lilla

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutató Csoport
szabad
Kiválasztott fler események alsó ionoszférára gyakorolt hatásának vizsgálata ionoszonda adatok felhasználásával

Koronczay Dávid

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutató Csoport
szabad
A meteorzáporok ionoszférára gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel a szporadikus E-rétegre

Koronczay Dávid

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutató Csoport
szabad
Relaxációs effektusok NMR mérések során (MATLAB)

Lukács Tamás

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
szabad
Bloch-egyenletek modellezése NMR mérések során, MATLAB környezetben

Lukács Tamás

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
szabad
Kőzetek hővezető képességének meghatározása mélyfúrás-geofizikai szelvények felhasználásával a szakirodalom áttekintése alapján

Mihályka János

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
szabad
Műholdfedélzeti villám-észlelések feldolgozása

Steinbach Péter

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutató Csoport
szabad
Whistlerek (felsőlégköri elektromágneses jelek) detektálása és értelmezése az ESA Cluster-II platform adatai alapján

Steinbach Péter

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutató Csoport
szabad
Óceánközépi hátságok morfometriai vizsgálata és a morfológia geodinamikai meghatározottsága

Timár Gábor

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Téma: szabad
A globális gravimetriai geoidok (Zsongolovics-, Heiskanen-) relatív geometriai elhelyezésének becslése

Timár Gábor

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Téma: szabad