ENGLISH
 
MAGUNKRÓL
Szakismertető
Tanrend
Államvizsga-tételek
Nemzetközi képzés
Terepgyakorlat
Szakdolgozati/PhD témák
TDK
Oktatási segédanyagok
KUTATÁS
INFRASTRUKTÚRA
DOLGOZÓK
HASZNOS LINKEK
ELÉRHETÕSÉG
 

 

 

Államvizsga-tételek

 

 

2014-től a geofizikus mesterszak államvizsga-tételei a következők:


Kutató geofizikus szakirányon:

 1. A Föld nehézségi erőtere. Az árapály. Gravitációs mérések korrekciói. A Föld változó forgása.
 2. A földi mágneses tér forrásai, alakja és helyi jellemzése. A kőzetek mágneses szuszceptibilitása. A mágneses mérések feldolgozása, pólusra redukálás. Alkalmazási területek.
 3. Rugalmas hullámok a Földben. Földrengések jellemzői és fészekmechanizmusa. Szeizmikus tomográfia.
 4. Geoelektromos mérőmódszerek fajtái. Egyenáramú módszerek: VESZ, elektromos szelvényezések, multielektródás mérés. Váltakozó áramú mérések általános jellemzői. A földradar.
 5. A Föld belső szerkezete. A Föld gömbhéjai, a fizikai jellemzők elosztása a Földben.
 6. Reflexiós és refrakciós szeizmikus mérési módszer. Statikus és dinamikus korrekció. Szeizmikus sebességanalízis módszerei, VSP, AVO eljárások.
 7. Szeizmikus szelvények és adattömbök értelmezése. Szeizmikus attribútumok. A szekvencia-sztratigráfia elve.
 8. Mélyfúrásokban végezhető geofizikai kutatómódszerek. Mélyfúrási szondatípusok. A kőzetek alapvető fizikai paraméterei.
 9. Mélyfúrási szelvények értelmezése: porozitás, permeabilitás, kőolaj-, gáz- és víztelítettség kimutatása.
 10. A Föld globális dinamikája: áramlási rendszerek a Földben. A lemeztektonika dinamikai leírása.

Űrkutató-távérzékelő szakirányon:

 1. A Föld nehézségi erőtere. Az árapály. Gravitációs mérések korrekciói. A Föld változó forgása.
 2. A földi mágneses tér forrásai, alakja és helyi jellemzése. A kőzetek mágneses szuszceptibilitása. A mágneses mérések feldolgozása, pólusra redukálás. Alkalmazási területek.
 3. Rugalmas hullámok a Földben. Földrengések jellemzői és fészekmechanizmusa. Szeizmikus tomográfia.
 4. Elektromágneses hullámterjedés. Maxwell egyenletek rendszere. Közegjellemzők, a bevezetés korlátai A Maxwell egyenletek megoldási módszerei. Faraday rotáció.
 5. Plazmafizika, felsőlégkör-fizika. Plazmajellemzők. Kinetikus leírás. Magnetohidrodinamika. Plazmahullámok. Transzport és diffúzió. Az ionoszféra szerkezete, kialakulása. A mágneses tér változásai. A magnetoszféra szerkezete.
 6. Csillagászat, napfizika, a Naprendszer fizikája. A Nap szerkezete, ciklusai. Helioszeizmológia. Fotoszféra, kromoszféra és a korona. A napszél. A Naprendszer felépítése. A bolygók ionoszférája, magnetoszférája. Üstökösök kutatása, Rosetta misszió, Voyager-szondák.
 7. Űridőjárás, műholdas műszerek és mérések. Az űridőjárás, a földi magnetoszféra és ionoszféra szerepe az űridőjárásban. Műholdpályák - Telemetria, moduláció. Műholdak alrendszerei. Sugárzás és részecske-detektorok, a mágneses tér mérése.
 8. Űrhírközlés, adatátvitel, digitális jelfeldolgozás. Adatátviteli csatornák, atmoszféra hatása. Passzív/aktív űrhírközlés. Globális mobil rendszerek, helymeghatározás. Energiamérleg. Döntési szabályok. Mintavételezés, kódolás, moduláció.
 9. Távérzékelés és alkalmazásai. A távérzékelés alapjai. Optikai és mikrohullámú távérzékelés alapjai. Aktív és passzív optikai és mikrohullámú szenzorok. Távérzékelő műhold rendszerek. Távérzékelt adatok feldogozása.. Távérzékelési alkalmazások.
 10. Globális változások. A Föld és a többi Föld-tipusú bolygóka. A geofizikai jellemzők szerepe az élet fennmaradásában és fordítva. A jelenlegi és a földtörténeti változások mibenléte és jellege. A Naprendszer civilizációhordozó feltételeinek elemzése és összevetése a kozmikus környezeti paraméterekkel.