ENGLISH

Lenkey László

tudományos főmunkatárs

 

Személyes adatok

KÉP

Név:

Lenkey László

Születési hely, idő:

Budapest, 1966. április 9.

Családi állapot:

nőtlen

Elérhetőség:

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.

Telefon/fax:

06-1-3812191/3812192

e-mail:

lenkey@pangea.elte.hu

web:

http://geophysics.elte.hu/dolgozok/lenkey.htm

 

Munkahelyek

2007-

tudományos főmunkatárs,

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

2005-2006

tudományos főmunkatárs,

MTA-ELTE Geofizikai és Környezetfizikai Kutatócsoport

2002-2004

poszt-dok kutató,

ELTE TTK Geofizikai Tanszék (Békésy ösztöndíj)

1999-2001

Fiatal Kutatói Ösztöndíjas,

MTA-ELTE Geofizikai és Környezetfizikai Kutatócsoport

1998-2000

poszt-dok kutató

ELTE TTK Geofizikai Tanszék (Bolyai ösztöndíj)

1997-98

geofizikus szakértő, Richter Kft.

1995-96

geofizikus szakértő, Geomega Kft.

1994-95

tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Geofizikai Tanszék

1990-93

TMB ösztöndíjas, ELTE TTK Geofizikai Tanszék

1989-90

tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Geofizikai Tanszék

           

Tudományos fokozat, végzettség

1999                  földtudományi PhD
                         kibocsátó intézmény: Vrije Universiteit, Amsterdam, Hollandia
                         honosító intézmény: ELTE TTK (H-155/2009.)
1989                  geofizikus diploma
                         kibocsátó intézmény: ELTE TTK (1435/1989.)
1984                  érettségi vizsga, I. István Gimnázium, Budapest

 

Nemzetközi tanulmányutak, ösztöndíjak

2002-2004

Oktatási Minisztérium, Békésy posztdoktori ösztöndíj,

ELTE Geofizikai Tanszék.

1998-2000

Oktatási Minisztérium, Bolyai János Kutatási ösztöndíj,

ELTE Geofizikai Tanszék.

1997

Peregrinatio ELTE ösztöndíj, Vrije Universiteit Amsterdam,

doktori dolgozat befejezése, 3 hónap

1996

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj II., Vrije Universiteit Amsterdam,

„A Pannon-medence hőtörténetének modellezése”, 3 hónap.

1995

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj I., Vrije Universiteit Amsterdam,

„A Pannon-medence hőtörténetének modellezése”, 5 hónap.

1994

Európai Unio, Integrated Basin Studies ösztöndíja,

Vrije Universiteit Amsterdam,

„Kompakciós vízáramlás modellezés a Pannon-medencében”, 6 hónap

1993

Peregrinatio ELTE ösztöndíj, Vrije Universiteit Amsterdam,

„A Pannon-medence süllyedéstörténetének modellezése”, 3 hónap.

1992

Európai Unió, TEMPUS ösztöndíj,

International Institute for Geothermal Research, Pisa,

„Geotermikus energiakutatás” posztgraduális képzés, 8 hónap.

1991

British Council ösztöndíj, Department of Earth Sciences, Cambridge,
„3He/4He izotóparány mérése dél-alföldi rétegvizekben”, 3 hónap

 

Nyelvtudás

Angol: középfok         Orosz: középfok

 

Tudományos elismerések

1992

Romano Celati Award, International Institute for Geothermal Research, Pisa

1994

Év cikke gyakorlati kategóriában, MGE

2000

Akadémiai Ifjúsági Díj

              

Kutatási területek

- Geotermika: hőáram meghatározás, hőáramtérképek szerkesztése, értelmezése, hőmérséklet modellezés, geotermikus energiakutatás.
- Felszín alatti vízáramlás modellezés: hidraulikus és kompakciós vízáramlás modellezés, termikus konvekció modellezése.
- Földköpeny-konvekció numerikus modellezése, geodinamika, lemeztektonika.
- Geoelektromos mérés és módszerfejlesztés: geoelektromos mérések alkalmazása a felszín közeli rétegek feltérképezése céljából, környezetvédelmi és régészeti célú mérések.
- Mágneses mérések földtani és régészeti kutatás céljából.

 

Pályázati tevékenység

- OTKA T72665 (2008-2012) – feladatkör: vezető kutató. Projekt:  “Földköpeny-konvekció dinamikájának és felszíni megnyilvánulásainak numerikus modellezése.”
- OTKA T68587 (2007-2011) – feladatkör: társ kutató. Projekt: „A Kárpát-Pannon térség utolsó vulkáni kitörései: a délkeleti Kárpátok kvarter magmatizmusa.”
- MTA-Meh 10.025-MeH-IV/3.2./2006 (2006-2007) – feladatkör: társ kutató. Projekt: „Az ipari tevékenységből származó széndioxid hosszú távú elhelyezésének lehetőségei Magyarországon.”
- OTKA T037980 (2002-2005) – feladatkör: szakértő. Projekt: „Geohidrodinamika: folyadékdinamikai jelenségek a Föld belsejében.”
- OTKA F034873 (2001-2004) – feladatkör: vezető kutató. Projekt: “A magyarországi neogén vulkáni kőzetek hőtermelésének vizsgálata.”
- OTKA T026633 (1998-2001) – feladatkör: szakértő. Projekt: „Regionális, felszín alatti vízáramlási rendszerek kutatása laza üledékes medenceterületeken komplex geofizikai módszerek felhasználásával”.

 

Szerkesztés, lektorálás, bírálat

- Technikai szerkesztő: Meskó, A., Ádám, A. (szerkesztők): Földtudományok és a földi folyamatok kockázati tényezői című kötet, Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián sorozatból. ISSN 1419-1822.
- Lektorálás folyóiratokban: Tectonophysics, Geothermics, Geophysical Transactions, Central European Geology.
- Rendszeres bírálati tevékenység: OTKA, NKTH, TéT

 

Tisztségek

2008- 

Tudományos titkár, Magyar Geofizikusok Egyesülete

2008- 

MTA Geofizikai Tudományos Bizottság tagja

                         

Egyetemi oktatói tevékenység

1992-98 

Geotermika és radiometria, gyakorlat IV. éves geofizikusoknak

1993-94 

Alkalmazott geofizika, gyakorlat, III. éves geológusoknak

1998-

Föld belső szerkezete, gyakorlat IV éves geofizikusoknak

2003-

Geotermika és radiometria, előadás, III. éves geofizikusoknak

2003-

Geofizikai folyadékdinamika, előadás IV. éves geofizikusoknak

2003-

Föld belső szerkezete, előadás IV éves geofizikusoknak

2005

Geofizikai folyadékdinamika, PhD kurzus

2006

Geoelektromos kutatómódszerek,előadás IV éves geofizikusoknak

2008 

Geotermikus energiakutatás, PhD kurzus

2008 

Gravitációs, mágneses és geoelektromos kutatómódszerek,gyakorlat III. éves földtudomány szakos BSc hallgatóknak

2008

Szeizmológia és Föld belső szerkezete előadás keretében Föld belső szerkezete III. éves földtudomány szakos BSc hallgatóknak

2009

Földköpeny-konvekció, PhD kurzus

  

TDK, szakdolgozati és doktori témavezetés, minősítő eljárások

TDK témavezetés:
2005                  Sági Dávid, OTDK 3. hely
2007                  Pethe Mihály, Petrovszki Judit, OTDK 5. hely
2009                  Raáb Donát, OTDK 3. hely

 

Szakdolgozati témavezetés:
2002                  Kónya Bence
2002                  Hámori Zoltán
2006                  Oberle Zoltán
2008                  Póka Andrea
2009                  Kocsis Gábor, Kudó István, Pál Lénárd, Raáb Donát

 

Doktori témavezetés:         

2006

Mauro Gerundo, Universita’ degli Studi di Bari

(doktori fokozatot szerzett)

2008-                 Herein Mátyás, ELTE

 

Részvétel tudományos minősítő eljárásokban:
2005                  Zilahy-Sebess László – biráló bizottság titkára, ELTE FFI
2005                  Surányi Gergely – biráló bizottság titkára, ELTE FFI
2006                  Steinbach Péter – biráló bizottság titkára, ELTE FFI
2007                  Deák József – opponens, ELTE FFI

 

Publikációs lista

Referált nemzetközi folyóirat cikkek

 1. Lenkey, L., Horváth, F., Dövényi, P., Szafián, P., 1998. Geophysical features and structural conditions of the Pannonian basin and its surroundings: A review. Reports on Geodesy, 35 (5): 11-34.

 2. Lenkey, L., Hámori, Z., Mihálffy, P., 2005. Investigating the hydrogeology of a water supply area using direct current vertical electrical soundings, Geophysics, 70 (4): H11-H19

 3. Posgay, K., Bodoky, T., Hegedűs, E., Kovácsvölgyi, S., Lenkey, L., Szafián, P., Takács, E., Tímár, Z., Varga, G., 1995. Asthenospheric structure beneath a Neogene basin in SE Hungary. Tectonophysics, 252: 467-484.

 4. Cserepes, L., Lenkey, L., 1999. Modelling of helium transport in groundwater along a section in the Pannonian basin. Journal of Hydrology: 225: 185-195.

 5. Cserepes, L., Lenkey, L., 2004. Forms of hydrothermal and hydraulic flow in a homogeneous unconfined aquifer, Geophysical J. Int., 158: 785-797.

 6. Galsa, A., Lenkey, L., 2007. Quantitative investigation of physical properties of mantle plumes in three-dimensional numerical models. Physics of Fluids, 19, 116601, doi: 10.1063.

 7. Grad, M. et al., 2009. The Moho depth map of the European plate. Geophysical J. Int., 176: 279-292. DOI: 10.1111/j.1365.

 

Referált hazai folyóirat cikkek

 1. Lenkey, L., Zsemle, F., Mádl-Szőnyi, J., Dövényi, P., Rybach, L., 2008. Possibilities and limitations in the utilization of the Neogene geothermal reservoirs in the Great Hungarian Plain, Hungary. Central European Geology, 51/3, doi: 10.1556.

 2. Galsa, A., Lenkey, L., Süle, B., Herein, M., 2008. A földköpenyben zajló termikus konvekcióról. Magyar Geofizika, 49/2: 75-87.

 3. Petrovszki, J., Lipovics, T., Lenkey, L., Pethe, M., Ferencz, E., Herein, M., 2008. Régészeti kutatás céljából végzett mágneses mérések Porolissumon. Magyar Geofizika, 49/2: 88-94.

 4. Herein, M., Galsa, A. Lenkey, L., Süle B., 2008. Termikus földköpeny-konvekció kétdimenziós numerikus modellezése különböző geometriák esetén, Magyar Geofizika, 49/3: 111-123.

 


Nem referált hazai folyóirat cikkek

 1. Lenkey, L., 1993. A tiszakécskei hőanomália vizsgálata termikus konvekció numerikus modellezésével. Magyar Geofizika, 34/1: 30-46.

 2. Cserepes, L., Lenkey, L., 1994. Héliumkoncentrációk áramló, felszín alatti vizekben: Egy alföldi szelvény kiértékelése. Magyar Geofizika, 35/2: 71-83.

 3. Posgay, K., Albu, I., Ádám, A., Bérczi, I., Hegedűs, E., Jánváriné Kántor, I., Kovácsvölgyi, S., Lenkey, L., Nagy, Z., Pápa, A., Redlerné Tátrai, M., Sípos, J., Stegena, L., Szafián, P., Szalay, Á., Tímár, Z., Takács, E., Varga, G., 1995. A pre-tercier aljzat vizsgálata Magyarországon mélyszeizmikus mérésekkel. Magyar Geofizika, 36: 27-36.

 4. Cserepes, L., Bus, Z., Lenkey, L., 1995. Hidraulikus és hidrotermális áramlási viszonyok modellezése üledékes medencékben. Magyar Geofizika, 36. Különkiadás: 4-6.

 5. Cserepes, L., Drahos, D., Galsa, A., Lenkey, L., Salát, P., 2002. Regiona´lis, felszi´n alatti vi´za´ramla´si rendszerek kutata´sa laza ülede´kes medenceterületeken komplex geofizikai mo´dszerek felhaszna´la´sa´val. Magyar Geofizika, 43: 56-58.

 6. Lenkey, L., Surányi, G., 2006. A magyarországi neogén vulkáni kőzetek hőtermelésének vizsgálata. Magyar Geofizika, 47 (4): 128-132.

 1. Cserepes, L., Dövényi, P., Galsa, A., Lenkey, L., Mihálffy, P., Süle, B., 2006. Geo-hidrodinamika: folyadékdinamikai jelenségek a Föld belsejében, Magyar Geofizika, 47 (4): 147-151.

 

Könyv (doktori dolgozat)

 1. Lenkey, L., 1999. Geothermics of the Pannonian basin and its bearing on the tectonics of basin evolution, Phd thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, ISBN 90-9012388-1,  215 p.

 

Könyvrészletek, könyvfejezetek:

 1. Lenkey, L., Dövényi, P., Horváth, F. and Cloetingh, S.A.P.L., 2002. Geothermics of the Pannonian basin and its bearing on the neotectonics. In: Cloetingh, S.A.P.L., Horváth, F., Bada, G. and Lankreijer, A.C. (Eds): Neotectonics and surface processes: the Pannonian basin and Alpine/Carpathian system, European Geosciences Union, Stephan Mueller Special Publication Series, vol. 3, 29-40.

 2. Lenkey, L., Zsemle, F., Mádl-Szőnyi, J., Rybach L., 2008. The Neogene geothermal reservoirs in the Great Hungarian Plain: possibilities and limitations – In honour of József Tóth’s thoughts about geothermics. In: J. Mádl-Szőnyi, (Ed.): From the artesian paradigm to basin hydraulics. The contribution of József Tóth to Hungarian Hydrogeology. Eötvös Loránd University, 67-78.

 3. van Balen, T, Lenkey, L., Horváth, F. and Cloetingh, S., 1999. Two-dimensional modelling of stratigraphy and compaction-driven fluid flow in the Pannonain basin. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Séranne (Editors): The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. Geological Society London Special Publication, No. 156: 391-414.

 4. Tari, G., Dövényi, P., Dunkl, I., Horváth, F., Lenkey, L., Stefanescu, M., Szafián, P. and Tóth, T., 1999. Lithospheric structure of the Pannonian basin derived from seismic, gravity and geothermal data. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Séranne (Editors): The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. Geological Society London Special Publication, No. 156: 215-250.

 5. Harangi, Sz., Lenkey, L., 2007. Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian region: Role of subduction, extension, and mantle plume. In Beccaluva, L., Bianchini, G. and Wilson, M., eds., Cenozoic Volcanism in the Mediterranean Area, Geological Society of America Special Paper 418: 67-92.

 

Ismeretterjesztő kiadványok:

 1. Lenkey L., 1997. Medencemodellezés. Pannon Enciklopédia, Magyarország földje. Szerkesztő: Karátson Dávid. Kertek 2000 kiadó, Budapest, 434-435 old.

 2. Posgay, K., Lenkey, L. és Bodoky, T., 2002. A Kárpát-medence mélyszerkezete. In: Mészáros, E. és Schweitzer, F. (szerkesztők): Föld, Víz, Levegő, Magyar Tudománytár I. kötet (főszerkesztő: Glatz Ferenc), Kossuth Kiadó, Budapest. 31-39 old.

 3. Lenkey, L., Rybach, L., Mádlné Szőnyi, J. és Zsemle, F., 2008. Geotermikus energia-hasznosítás I., Bioenergia, III/6: 22-27.

 4. Lenkey, L., Dövényi, P. és Zsemle, F., 2009. Geotermikus energiahasznosítás II., Bioenergia, IV/1, 8-11.

 5. Lenkey, L., Mádlné Szőnyi, J. és Zsemle, F., 2009. Geotermikus energiahasznosítás III., Bioenergia, IV/2: 28-31.

 

Impact factorok összesen: 9.88
Független hivatkozások összesen: 131
Ebből SCI hivatkozás: 78
Hirsch-index: 4

 

Oktatási segédanyagok, jegyzetek

- Termálvizek és geotermia - Geotermia alapfogalmak

- Termálvizek és geotermia - A geotermikus készletek osztályozása és készletbecslés

- Termálvizek és geotermia - Magyarország geotermikus adottságai

- Földbelátás? - A gyakorlati geofizika módszerei (gravitáció, mágnesség)

- A Pannon-medence geotermikus viszonyai