ENGLISH

Horváth Ferenc

intézeti igazgató, tanszékvezető, egyetemi tanár

 

 

Név: HORVÁTH Ferenc

Születési hely és dátum: Párkány, 1944. március 24.

Lakóhely: 2045 Törökbálint, Szarvasmező u.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolák:

1950-1958: Általános Iskola, Törökbálint
1958-1962: József Attila Gimnázium, Budapest
1962-1967: ELTE TTK, geofizikus szak, Budapest

 

Munkahelyek:

1967-től ELTE Geofizikai Tanszék, és MTA-ELTE kutatócsoport

 

Beosztás:

1967-1973: tanársegéd
1973-1974: adjunktus
1974-1988: tudományos munkatárs
1988-1994: tudományos főmunkatárs
1994-1999: docens
1999- egyetemi tanár
2000- tanszékvezető egyetemi tanár
2005- intézetigazgató

 

Tudományos fokozat; habilitáció:

1970: ELTE egyetemi doktorátus "summa cum laude" minősítéssel "A Föld gravitációs terének vizsgálata mesterséges holdak segítségével" című dolgozat alapján.
1988: Földtudomány kandidátusa minősítés "A Pannon medence kialakulásának geofizikai modellje" című dolgozat alapján
1996: Habilitáció az ELTE TTK-n

2008: MTA akadémiai doktori cím megszerzése. A tézisek rövid bemutatása itt található meg.

 

 

 

Kutatási területek:
1967-1975: Mesterséges holdak alkalmazása a geofizikában és a bolygókutatásban
1970- Lemeztektonika
1976- Geotermika
1976- Medencefejlődés és kőolajkutatás
1988- Neotektonika és recens geodinamika

 

Oktatási tevékenység:

Graduális képzés:
1967-1970: Alkalmazott geofizika gyakorlat
1968-1980: Geofizikai laboratórium
1971-1972: Szeizmológia
1972-1984: Geofizika geológusoknak
1994-2004: Geofizika geológusoknak I, II)
1991- Kőolajkutatás
2004- Földfizikai alapok
2004- Alkalmazott földfizika

 

Doktori képzés:
1998- Medenceanalízis


Részvétel posztgraduális képzésben:
Az ELTE TTK PhD Iskola akreditált földtudományi programja geofizikai alprogramjának vezető oktatója vagyok. Ennek keretében 5 megvédett doktori dolgozat témavezetője voltam. Az amsterdami Vrije Universiteit és az ELTE Geofizikai Tanszék együttműködése keretében további 3 PhD hallgató munkáját vezettem az 1999. márciusi sikeres védésig. Korábban egy egyiptomi (Ahmed Badawy) és egy magyar kutató (D.Lőrincz Katalin) szerzett témavezetésemmel kandidátusi fokozatot. Jelenleg 3 folyamatban lévő PhD dolgozat témavezetője vagyok.

 

Részvétel nemzetközi oktatási projektben:
- 1991-1994: Koordinátor az Európai Közösség TEMPUS programja keretében az ELTE Geofizikai Tanszék - Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Aardwetenschappen - Universität Karlsruhe, Institut für Geophysik együttműködésében létrejött "Advanced training in basin research, hydrocarbon exploration and environmental geology" projektben (JEP 01506).
- 2002-2005: Vezetőoktató a „Marie Curie Training Site: European Doctoral Training Centre for Sedimentary Basin Studies” (MCFH-2001-00492) projektben.

 

Részvétel fontosabb kutatási-fejlesztési projektekben:

Nemzetközi:
- 1970-1980: Koordinátor a KAPG együttműködés "1.10. Geofizikai adatok tektonikai értelmezése" munkacsoportjában.
- 1971-1980: A Nemzetközi Geodinamikai Projekt 3. munkacsoportjának tagja (Geodynamics of the Alpine Himalayan region, West), a "Mediterranean backarc basin" témacsoport titkára.
- 1980-1986: Vezető kutató az MTA NSF együttműködés keretében az ELTE és az MIT (Cambridge, USA) között létrejött "Formation of the Pannonian basin" projektben.
- 1981-1987: Vezető kutató az ELTE és az Universita di Napoli, Dipartimento di Scienze della Terra között létrejött "Evolution of the Mesozoic continental margin, in the Periadriatic region" projektben.
- 1984-1990: Vezető kutató az ELTE Geofizikai Tanszék és a University of Cambridge, Department of Earth Sciences között létrejött "He isotopes in subsurface waters of the Pannonian basin" projektben.
- 1987-1990: Nemzetközi Litoszféra Program "Geodynamics of rifting" munkacsoport tagja, a PATE projekt koordinátora.
- 1988-1991: Vezető kutató az ELTE Geofizikai Tanszék és az Universität Karlsruhe, Institut für Geophysik között létrejött "Determination of the recent stress field in the Pannonian basin" projektben.
- 1994-1995: Koordinátor az Európai Közösség által támogatott "Integrated Basin Studies" projekt Pannon medence moduljában (JOU2-CT92-0110).
- 1990-2000: A Nemzetközi Litoszféra Program "Origin of Sedimentary Basins" munkacsoport tagja, majd alelnöke.
- 1997-2005: Vezető kutató az MTA-CNR 05/1. sz. "Comparative studies on the geodynanics of the Pannonian and Tyrrhenian basins" projektben.


Hazai:
- 1978-1980: Témavezető "A Pannon medence geotermikus viszonyai" című MTA projektben (109/78 I).
- 1982-1984: Témavezető "A Pannon medence fiatal üledékeinek hőtörténete és kapcsolata a kőolajképződéssel" című MTA projektben (28-3-766).
- 1986-1988: Témavezető "A medenceanalízis geofizikai módszereinek továbbfejlesztése" című AKA projektben (1-3-86/285).
- 1991-1994: Témavezető a "Magyarország mai feszültségállapotának meghatározása és geodinamikai értelmezése" című OTKA projektben (I/3. 2131).
- 1992-1995: Témavezető a "Kainozoós szekvenciasztratigráfia a Pannon medencében" című OTKA projektben (II/4. T4181).
- 1996-1999: Témavezető a "Kvantitativ neotektonika" című OTKA projektben (T019393)
- 2000-2002: Témavezető a „Magyarország szeizmotektonikailag legaktívabb területének kutatása és geodinamikai modelljének kidolgozása” című FKFP projektben (FKFP-0153/2000).
- 2001-2003: Társtémavezető a „Paleo-folyódinamika: természeti és antropogén hatások szerepe a Középső-Tisza környezetváltozásában” című OTKA projektben (T 034979).
- 2001-2004: Témavezető „A Pannon medence jelenkori geodinamikájának atlasza: Eurokonform térképsorozat és magyarázó” című OTKA projektben (T 034928).
- 2003-2006: Résztvevő az „Integrált kutató- módszer kifejlesztése negyedidőszaki környezeti állapotok vizsgálatára” című OTKA Tudományos Iskola projektben (TS044765)
- 2006-2008: Témavezető a „TECTOP Magyarország” projektben (NK60445).

Külföldi kutatómunka:
- 1975-1976: Ösztöndíjas kutató, School of Physics, University of Newcastle upon Tyne, Anglia.
- 1980: UNESCO ösztöndíj, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
- 1984: Vendégkutató, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

 

Tisztség/tagság tudományos szervezetekben/egyesületekben:

Nemzetközi:
1983: European Union of Geosciences (EUG) tag
1993-1999: EUG Council tag
1993-1999: EUG Award Committee tag
1991-1994: American Association of Petroleum Geologists, Technical Program Committee tag
1992-1996: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), Technical Program Committee tag
1996-1999: Eurobasin School, az Európai Közösség oktatási programja, Advisory Board tagja
1995: Az European Association of Exploration Geoscientists tagja
1992-2000: Az International Lithosphere Program III-2 projektjének (Origin of Sedimantary Basins) alelnöke

Hazai:
1980-1983: Magyar Geofizikusok Egyesülete, Ifjúsági Bizottság elnöke;
1984-1988: IUGG Magyar Nemzeti Bizottság titkára;
1981-1994: Nemzetközi Litoszféra Program MNB titkára;
1994-1997: MTA Geofizikai Tudományos Bizottság titkára.
1992-1999: A TMB Földtudományi Szakbizottság tagja; ill. az MTA Doktori Tanácsa 22. Bányászati, Földtani, Geodéziai és Geofizikai Szakbizottság tagja.
1992-1999: MGE "Magyar Geofizikusokért Alapítvány"kuratóriumának tagja.
2000-2006: A Magyar Ekvivalencia Bizottság tagja
2004-2006: A MAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottságának tagja
2005- Az IUGS MNB tagja
2005- A Nemzetközi Litoszféra Program MNB elnöke

 

Szerkesztőbizottsági tagság:

1980-1983: Earth Evolution Sciences, Vieweg, Wiesbaden
1990-1996: Terra Nova, Blackwell, Oxford
1992-1998: Tectonophysics, Elsevier, Amsterdam
1992-1996: Földtani Közlöny, Budapest

 

Tudományos díjak/kitüntetések:
1967: ELTE Eötvös emlékérem diákköri munkáért
1968: MGE legjobb első előadói díj
1976: MTV Nívódíj tudományos ismeretterjesztésért
1977: KFH "A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója" díj
1984: Magyar Hidrológiai Társaság szakirodalmi nívódíja
1989: A "European Union of Geosciences" tiszteleti tagja
1991: Az "Academiae Europaeae" tagja
1992: MTA Akadémiai Díj
1994: MGE Egyed László Emlékérem
1994: ELTE Tudományos Díj
1995: Geological Society of America tiszteleti tagja
1997: American Association of Petroleum Geologists, Special Commendation Award
1997-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2002: A „European Academy of Sciences” tagja
2006: „MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubja” tiszteletbeli tagja


Teljes publikációs lista


KÖNYVEK, TUDOMÁNYOS MONOGRÁFIÁK RÉSZLETEI, EGYETEMI JEGYZETEK:

 

- Horváth F., 1977: A szilárd Föld fizikája. ELTE TTK egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 1-240.

- Horváth, F., 1987: Az Alföld és környezetének neogén kéregfejlődése. MTA SzAB Kiadványai, Szeged, 29-35.

- Horváth, F., 1988: Neotectonic behavior of the Alpine-Mediterranean Region. In: L.H. Royden and F. Horváth (eds.), The Pannonian basin - A study in basin evolution. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. 45, Tulsa, Okl., pp. 49-55.

- Horváth, F., Bodri, L. and P. Ottlik, 1979: Geothermics of Hungary and the tectonophysics of the Pannonian basin "red spot". In: V. Cermak and L. Rybach (eds.), Terrestrial heat flow in Europe. Springer Internat., Berlin, Heidelberg, New York, pp. 206-217.

- Ottlik, P., Gálfi, J., Horváth, F., Korim, K. and L. Stegena, 1981: The low enthalpy geothermal resource of the Pannonian basin, Hungary. In: L. Rybach and L.J.P. Muffler (eds.), Geothermal Systems: Principles and Case Histories. J. Wiley, New York, pp. 221-246.

- Horváth, F. and A. Vörös, 1981: Plate tectonics of the western Carpatho-Pannonian region: progress and problems. In: J. Vozar and A. Vozarova (eds.), Permian of the West Carpathians. Geol. Inst. D. Stur, Bratislava, pp. 73-88.

- Horváth, F. and H. Berckhemer, 1982: Mediterranean back arc basins. In: H. Berckhemer and K. Hsü (eds.), Alpine-Mediterranean Geodynamics, Geodyn. Ser. vol. 7, Amer. Geophys. Union Publ., Washington, pp. 141-173.

- Horváth, F., Dövényi, P. and I. Laczó, 1986: Geothermal effect of magmatism and its contribution to the maturation of organic matter in sedimentary basins. In: G. Buntebarth and L. Stegena (eds.), Paleogeothermics, Lecture Notes in Earth Sci. Vol. 5, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 173-183.

- Horváth, F. and Gy. Pogácsás, 1988: Contribution of seismic reflection data to chronostratigraphy of the Pannonian basin. In: L.H. Royden and F. Horváth (eds.), The Pannonian basin - A study in basin evolution. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. 45, Tulsa, Okl., pp. 97-105.

- Rumpler, J. and F. Horváth, 1988: Some representative seismic reflection lines from the Pannonian basin and their structural interpretation. In: L.H. Royden and F. Horváth (eds.), The Pannonian basin - A study in basin evolution. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. 45, Tulsa, Okl., pp. 153-169.

- Dövényi, P. and F. Horváth, 1988: A review of temperature, thermal conductivity and heat flow data from the Pannonian basin. In: L.H. Royden and F. Horváth (eds.), The Pannonian basin - A study in basin evolution. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. 45, Tulsa, Okl., pp. 195-233.

- Deák, J., Horváth, F., Martel, D.J., O'Nions, R.K., Oxburgh, E.R. and L. Stegena, 1988: Helium isotopes in geothermal waters from Northwest Hungary. In: L.H. Royden and F. Horváth (eds.), The Pannonian basin -A study in basin evolution. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. 45, Tulsa, Okl., pp. 293-296.

- Horváth, F., Dövényi, P., Szalay, Á. and L.H. Royden, 1988: Subsidence, thermal and maturation history of the Great Hungarian Plain. In: L.H. Royden and F. Horváth (eds.), The Pannonian basin - A study in basin evolution. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Mem. 45, Tulsa, Okl., pp. 355-372.

- Horváth, F. and P. Dövényi, 1991: Hungary. In: E. Hurtig, V. Cermak, R. Haenel and V. Zui (eds.), Geothermal Atlas of Europe, Maps and Explanatory Text. H. Haack, Gotha, pp. 45-47.

- Tóth, T. and Horváth, F., 1997. High resolution seismic profiling for neotectonic investigations. In: S. Marosi and A. Meskó (eds.), Seismic risk of the Paks Nuclear Power Plant of Hungary. Publishing House of the Hung. Acad. Sci., pp. 123-152.

- Tari, G., Dövényi, P., Dunkl, I., Horváth, F., Lenkey, L., Szafián, P. and T. Tóth, 1999: Lithospheric structure of the Pannonian basin derived from seismic, gravity and geothermal data. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Sérrane (eds.), The Mediterranean basins: Tertiary extension within the Alpine orogen. Geol. Soc. Spec. Publ. 156, London, pp. 215-250.

- Gerner, P., Bada, G., Dövényi, P., Müller, B., Oncescu, M.C., Cloetingh, S. and F. Horváth, 1999: Recent tectonic stress and crustal deformation in and around the Pannonian basin: data and models. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Sérrane (eds.), The Mediterranean basins: Tertiary extension within the Alpine orogen. Geol. Soc. Spec. Publ. 156, London, pp. 269-294.

- Horváth, F. and G. Tari, 1999: Pannonian basin: new results and benefits for hydrocarbon exploration. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Sérrane (eds.), The Mediterranean basins: Tertiary extension within the Alpine orogen. Geol. Soc. Spec. Publ., London, No. 156, pp. 195-213.

- Sacchi, M., Horváth, F. and O. Magyari, 1999: Role of uncomformity-bounded units in stratigraphy of continental record: a case study from the Late Miocene of western Pannonian basin, Hungary. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Sérrane (eds.), The Mediterranean basins: Tertiary extension within the Alpine orogen. Geol. Soc. Spec. Publ., 156. pp. 357-390.

- Van Balen, R.T., Lenkey, L., Horváth, F. and S. Cloetingh, 1999: Two-dimensional modelling of stratigraphy and compaction-driven fluid flow in the Pannonian basin. In: B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Sérrane (eds.), The Mediterranean Basins: Tertiary extension within the Alpine orogen. Geol. Soc.Spec.Publ. No.156, London, pp.391-414.

- Bada G. és Horváth F., 2001: Jelenkori deformáció és kőzetfeszültség a Pannon-medencében: Adatok és modellek. In: Ádám A. és Meskó A. (szerk.), Földtudományok és a földi folyamatok kockázati tényezői. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA, Budapest, pp 15-31.

- Dövényi, P., Horváth, F. and D. Drahos, 2002: Hungary. In: Hurter, S. and R. Haenel (eds.) Atlas of Geothermal Resources in Europe. Publication No. 17811 of the European Comission, Office for Official Publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg, pp. 36-38.

- Cloetingh, S.A.P.L., Horváth, F., Bada, G. and A.C. Lankreijer, 2002: Introduction. In: Cloetingh et al. (eds.), EGU St. Mueller Spec. Publ. Ser. vol. 3, pp. 1-7.

- Lenkey, L., Dövényi, P., Horváth, F. and S.A.P.L. Cloetingh, 2002: Geothermics of the Pannonian basin and its beasing on the neotectonics. In: S. Cloetingh et al. (eds.), EGU St. Mueller Spec. Publ. Ser. vol. 3, pp. 29-40.

- Sacchi, M. and F. Horváth, 2002: Towards a new time scale for the Upper Miocene continental series of the Pannonian basin (Central Paratethys). In:S. Cloetingh et al. (eds.), EGU St. Mueller Spec. Publ. Ser. vol. 3, pp. 79-94.

- Lőrincz, K.D., Horváth, F. and G. Detzky, 2002: Neotectonics and its relation to the Mid-Hungarian Mobile Belt. In:S. Cloetingh et al. (eds.), EGU St. Mueller Spec. Publ. Ser. vol. 3, pp. 247-266.

- Horváth F. and Bada G., 2003. A Pannon-medence recens tektonikája. In: Kegyes Cs. and Lőrincz Gy., (eds.), Magyarország földrengésbiztonsága. Széchenyi I. Egyetem, Győr, pp. 25-39.

- Bada, G., Horváth, F., Tóth, L., Fodor, L., Timár, G. and Cloetingh, S., 2005. Societal aspects of ongoing deformation in the Pannonian region. In: N. Pinter, Gy. Grenerczy, J. Weber, D. Medak and S. Stein, (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO ARW Series, Kluwer Academic Publishers, pp. 385-402.

- Cloetingh, S., Bada, G., Matenco, L., Lankreijer, A., Horváth, F. and Dinu, C., 2005. Neotectonics of the Pannonian-Carpathian system: Inferences from thermo-mechanical modelling. In: D. Gee and R. Stephenson (eds.), European Lithosphere Dynamics, EUROPROBE. Geol. Soc. London, Memoirs, 32: 207-221.

- Horváth, F., Bada, G., Szafián, P., Tari, G., Ádám, A. and S. Cloetingh, 2005: Formation and deformation of the Pannonian basin: Constraints from observational data. In: D. Gee and R. Stephenson (eds.), European Lithosphere Dynamics, EUROPROBE. Geol. Soc. London, Memoirs, 32: 191-206.

- Bada, G., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Horváth, F., Stein, S., Cloetingh, S., Windhoffer, G., Fodor, L., Pinter, N. and I. Fejes, 2007: Motion of Adria and ongoing inversion of the Pannonian basin: seismicity, GPS velocities and stress transfer. In: S. Stein and S. Mazotti (eds.), Continental Intraplate Earthquakes: Science, Hazard and Policy Issues. GSA Spec. Paper 425, in press.


CIKKEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN:

 

- Horváth, F., 1969: The gravity field of the Earth as determined by satellite observations and some of its geophysical implications. Annales Univ. Sci. Bp. R. Eötvös nom., 13: 43-52.

- Horváth, F. 1971: A Föld gravitációs terének meghatározása mesterséges holdak segítségével és az eredményekből levonható néhány geofizikai következtetés (doktori értekezés). Asztronautikai Közlemények, 1971, 5-41.

- Horváth, F. 1973: Lemeztektonika és a globális gravitációs tér, MTA X. Oszt. Közl., 6: 293-298.

- Horváth, F. 1974: Application of plate tectonics to the Carpatho-Pannon region: a review. Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 18: 243-255.

- Horváth, F., 1979: A geotermikus kutatásban használatos fizikai mennyiségek és mértékegységek. Magyar Geofizika, 20: 31-38.

- Horváth, F., 1984: Neotectonics of the Pannonian basin and the surrounding mountain belts: Alps, Carpathians and Dinarides. Annales Geophys., 2: 147-154.

- Horváth, F., 1988: A tengerszint globális változásai. Időjárás, 92: 69-74.

- Drahos, D., Horváth, F. and Gy. Tarcsai 1968: Mesterséges holdak Doppler görbéinek geodéziai alkalmazása. Geodézia és Kartográfia, 20: 335-338.

- Drahos, D., Horváth, F. és Tarcsai, Gy., 1969: Mesterséges holdak Doppler görbéinek geodéziai alkalmazása. Magyar Geofizika X: 40.

- Ádám, A., Horváth, F. and L. Stegena, 1970: Investigation of plate tectonics by magnetotelluric anistropy. Annales Univ. Sci Bp. R. Eötvös nom., 14: 209-218.

- Stegena, L., Horváth, F. and A. Ádám, 1971: Spreading tectonics investigated by magnetotelluric anisotropy. Nature, 231: 442-443.

- Stegena, L., Horváth, F. and A. Ádám, 1972: Reply. Nature Phys. Sci., 235 (58): 121

- Stegena, L., Géczy, B. és Horváth, F., 1975: A Pannon-medence késő kainozoós fejlődése. Földt. Közl. 105: 101-123.

- Stegena, L., Géczy, B. and F. Horváth, 1975: Late Cenozoic evolution of the Pannonian basin. Tectonophysics, 26: 71-90.

- Horváth, F., Stegena, L. and B. Géczy, 1975: Ensimatic and ensialic interarc basins. Journ. Geophys. Res., 80: 281-283.

- Boccaletti, M., Horváth, F., Loddo, M., Mongelli, F. and L. Stegena, 1976: The Tyrrhenian and Pannonian basin: a comparison of two Mediterranean interarc basins. Tectonophysics, 35: 45-69.

- Channell, J.E.T. and F. Horváth, 1976: The African/Adriatic promontory as a paleogeographical premise for Alpine orogeny and plate movements in the Carpatho-Balkan region. Tectonophysics, 35: 71-101.

- Horváth, F., Stegena, L. és Géczy B., 1976: Szialikus és szimaikus ívközi medencék. Földt. Kut., 6: 11-16.

- Horváth, F., Vörös, A. and K.M. Onuoha, 1977: Plate tectonics of the western Carpatho-Pannonian region: A working hypotheses. Acta Geol. Acad. Sci. Hung. 21: 207-221.

- Ádám, A., Horváth, F. and L. Stegena, 1977: Geodynamics of the Pannonian basin: Geothermal and electromagnetic aspects. Acta Geol. Acad. Sci. Hung. 21: 251-260.

- Stegena, L. és Horváth, F., 1978: Kritikus tethysi és pannon tektonika. Földt. Közl. 108: 149-157.

- Channell, J.E.T., D'Argenio, B. and F. Horváth, 1979: Adria, the African promontory, in Mesozoic Mediterranean Paleogeography. Earth Sci. Rev., 15: 213-292.

- Sclater, J.G., Royden, L., Horváth, F., Burchfiel, B.C., Sempken, S. and L. Stegena, 1980: The formation of the intra-Carpathian basins as determined from subsidence data. Earth Planet. Sci. Letters, 51: 139 162.

- Horváth, F., Berckhemer, H. and L. Stegena, 1981: Models of Mediterranean back-arc basins. Phil. Trans. R. Soc. Lond., A. 300: 383-402.

- Horváth, F., Dövényi, P. and P. Liebe, 1981: Geothermics of the Pannonian basin. Earth Evolution Sci., 1: 285-291.

- Horváth, F. and L. Royden, 1981: Mechanism for the formation of the intra-Carpathian basins: a review. Earth Evolution Sci. 1: 307-316.

- Stegena, L., Horváth, F., Sclater, J.G. and L. Royden, 1981: Determination of paleotemperature by vitrinite reflectance data. Earth Evolution Sci., 1: 292-300.

- Stegena, L. and F. Horváth, 1981: Rol sedimentácionnoi i teplovoj isztrii v nefteobrazovánii. Annales Univ. Sci. Bp. R. Eötvös nom., 23: 99-112.

- Royden, L., Horváth, F. and B.C. Burchfiel, 1982: Transform faulting, extension, and subduction in the Carpathian Pannonian region. Geol. Soc. America Bull., 93: 717-725.

- Dövényi, P., Horváth, F., Liebe, P., Gálfi, J. and I. Erki, 1983: Geothermal conditions of Hungary. Geophys. Transact., 29: 3-114.

- Stegena, L. és Horváth, F., 1983: Az ülepedés és a hőtörténet szerepe az olajképződésben. Kőolaj és Földgáz, 16: 1-6.

- Royden, L., Horváth, F. and J. Rumpler, 1983: Evolution of the Pannonian basin system: l. Tectonics. Tectonics, 2: 63-90.

- Royden, L., Horváth, F., Nagymarosy, A. and L. Stegena: 1983: Evolution of the Pannonian basin system: 2. Subsidence and thermal history. Tectonics, 2: 91-137.

- Rumpler, J. és Horváth, F., 1984: Extenziós tektonika szeizmikus szelvényeken és ennek kőolajkutatási jelentősége a Pannon medencében. Földt. Kut. 27: 49-62.

- Stegena, L. and F. Horváth, 1984: Review of the Pannonian basin. Acta Geol. Geophys. Montanist. Hung., 19: 153-160.

- Horváth, F. and J. Rumpler, 1984: The Pannonian basement: extension and subsidence of an Alpine orogene. Acta Geol. Hung., 27: 222-236.

- D'Argenio, B. and F. Horváth, 1984: Some remarks on the deformation history of Adria, from the Mesozoic to the Tertiary. Annales Geophys., 2: 143-146.

- Illés, E., Horváth, A., Horváth, F. and A. Gesztesi, 1985: In situ measurements to determine if Phobos is layered. Acta Astron., 12: 455-464.

- Horváth, F. and B. D'Argenio, 1985: Subsidence history and tectonics of the western Adria margin. Acta Geol. Hung., 28: 109-117.

- Galácz, A., Horváth, F. and A. Vörös, 1985: Sedimentary and structural evolution of the Bakony Mts. (Transdanubian Central Range, Hungary): Paleogeographic implications. Acta Geol. Hung., 28: 85-100.

- Horváth, F., Ádám, A. and W.S. Stanley, 1987: New geophysical data: evidence for the allochthony of the Transdanubian Central Range. Rendiconti Soc. Geol. Ital., (1986) 9: 123-130.

- Horváth, F., 1990: Structural evolution of the Pannonian basin: A progress report. Acta Geod. Geophys. Montan. Hung., 25: 243-255.

- Horváth, F., 1993: Towards a mechanical model for the formation of the Pannonian basin. Tectonophysics 226: 333-357.

- Horváth, F., 1995: Phases of compression during the evolution of the Pannonian basin and their bearing on hydrocarbon exploration. Mar. Petr. Geol., 12 (8): 837-844.

- Martel, D.J., Deák, J., Dövényi, P., Horváth, F., O'Nions, R.K., Oxburgh, E.R., Stegena, L. and M. Stute, 1989: Leakage of helium from the Pannonian basin. Nature, 342 (6253): 908-912.

- Horváth, F. and L. Royden, 1990: The Pannonian basin: A study in basin evolution: reply. AAPG Bull., 74: 1281-1282.

- Vörös, A., Horváth, F. and A. Galácz, 1990: Triassic evolution of the Periadriatic margin in Hungary. Boll. Soc. Geol. It., 109: 73-81.

- Dövényi, P. and F. Horváth, 1990: Determination of contemporary crustal stress regime in Hungary. Acta Geod. Geophys. Montan. Hung., 25: 257-266.

- Ballentine, C.J., O'Nions, R.K., Oxburgh, E.R., Horváth, F. and J. Deák, 1991: Rare gas constraints on hydrocarbon accumulation, crustal degassing and groundwater flow in the Pannonian Basin. Earth Planet. Sci. Lett., 105: 229-246.

- Csontos, L., A. Nagymarosy, F. Horváth and M. Kovač, 1992: Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model. Tectonophysics, 208: 221-241.

- Tari, G., F. Horváth and J. Rumpler, 1992: Styles of extension in the Pannonian Basin. Tectonophysics, 208: 203-219.

- Stegena, L., Horváth, F., Landy K.-né, Nagy, Z. és Rumpler J., 1992: Nagy entalpiájú geotermikus rezervoárok Magyarországon. Földt. Közl., 122: 195-208.

- Zoback, M. D., Stephenson, R. A., Cloetingh, S., Larsen, B. T., Van Hoorn, B., Robinson, A., Horváth, F., Puigdefabregas, C. and Z. Ben-Avraham, 1993: Stress in the lithosphere and sedimentary basin formation. Tectonophysics, 226: 1-13.

- Stegena, L., Horváth, F., Landy, K., Nagy, Z. and J. Rumpler, 1994: High temperature geothermal reservoire possibilities in Hungary. Terra Nova, 6: 282-288.

- Horváth, F. and S. Cloetingh, 1996: Stress-induced late stage subsidence anomalies in the Pannonian basin. Tectonophysics, 266: 287-300.

- Szafián, P., Horváth, F. and S. Cloetingh, 1997: Gravity constraints on the crustal structure and slab evolution along a transcarpathian transect. Tectonophysics, 272: 233-247.

- Tóth, T., Vida R., Horváth, F. and P. Simpkin, 1997: Shallow-water single and multi¬channel seismic profiling in a riverine environment. The Leading Edge, 1691-1695.

- Sacchi, M., Horváth, F., Magyar, I. and P. Müller, 1997: Problemes and progress in establishing a late Neogene chronostratigraphy for the central Paratethys. Neogene Newsletter, Padova, 4: 37-46.

- Sacchi, M., Tonelli, R., Cserny, T., Dövényi, P., Horváth, F., Magyari, O., McGee, Th. and L. Mirabile, 1998: Seismic stratigraphy of the Late Miocene sequence beneath Lake Balaton, Pannonian basin, Hungary. Acta Geol. Hung., 41:63-88.

- Bada, G., Cloetingh, S., Gerner, P., and F. Horváth, 1998: Sources of recent tectonic stress in the Pannonian region: inferences from finite element modelling. Geophys. J. Int., 134: 87-101.

- Tóth, T. és Horváth F., 1998: Van bizonyíték a negyedidőszaki tektonizmusra Paks környékén! Földt. Közl., 129(1): 109-124.

- Tóth, T. and Horváth, F., 1999: Evidence for Quaternary tectonic activity in the Paks area, Hungary. Acta Geol. Hung., 42(3): 327-346.

- Badawy, A. and F. Horváth, 1999: The Sinai subplate and tectonic evolution of the northern Red Sea region. J. Geodyn., 27: 433-450.

- Badawy, A. and F. Horváth, 1999: Seismicity of the Sinai subplate region: kinematic implications. J. Geodyn., 27: 451-468.

- Badawy, A. and F. Horváth, 1999: Recent stress field of the Sinai subplate region. Tectonophysics, 304: 385-403.

- Bada G. Horváth F., Gerner P. and I. Fejes, 1999: Review of the present-day geodynamics of the Pannonian basin: progress and problems. J. Geodyn., 27: 501-527.

- Szafián, P., Tari, G., Horváth, F. and S. Cloetingh, 1999: Crustal structure of the Alpine-Pannonian transition zone: a combined seismic and gravity study. Int. Journ. Earth Sci., 88: 98-110.

- Bada G., Horváth, F., Tóth, L. és Tóth T., 2000: Radioaktív hulladékok elhelyezésének szeizmotektonikai problémái. Földt. Közl., 130: 585-610.

- Badawy, A., Horváth, F. and L. Tóth, 2001: Source parameters and tectonic interpretation of recent earthquakes (1995-1997) in the Pannonian basin. J. Geodyn., 31: 87-103.

- Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Coblentz, D.D. and T. Tóth, 2001: Role of topography-induced gravitational stresses in basin inversion: The case study of the Pannonian basin. Tectonics, 20: 343-363.

- Bada, G. and Horváth, F., 2001: On the structure and tectonic evolution of the Pannonian basin and surrounding orogens. Acta Geol. Hung., 44: 301-327.

- Windhoffer G., Bada G., Dövényi P. és Horváth F., 2001: Új kőzetfeszültség meghatározások Magyarországon lyukfaldeformációs mérések alapján. Földt. Közl., 131: 541-560.

- Cloetingh, S., Horváth, F., Dinu, C., Stephenson, R.A., Bertotti, G., Bada, G., Matenco, L., Garcia-Castellanos, D. and the TECTOP Working Group, 2003: Probing tectonic topography in the aftermath of continental convergence in Central Europe. EOS Transactions, AGU, 84: 89-93.

- Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Horváth, F., Cloetingh, S., Palotás, K., Síkhegyi, F. and G. Timár, 2005. An outline of neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian basin. Tectonophysics, 410: 15-41.

- Timár, G., Sümegi, P. and F. Horváth, 2005: Late Quaternary dynamics of the Tisza River: evidence of climatic and tectonic controls. Tectonophysics, 410: 97-110.

- Windhoffer, G., Bada, G., Nieuwland, D., Wórum, G., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2005. On the mechanics of basin formation in the Pannonian basin: Inferences from analogue and numerical modelling. Tectonophysics, 410: 385-415.

- Szafián, P. and F. Horváth, 2006: Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance. Int. J. Earth Sci., 95: 50-67. doi.10.1007/s00531-005-0488-x.

- Bada, G., Horváth, F. Dövényi, P., Szafián, P., Windhoffer, G. and S. Cloetingh, 2007: Present-day stress field and tectonic inversion in the Pannonian Basin. Global and Planet. Change, in press

- Dombrádi, E., Timár, G., Bada, G., Cloetingh, S. and F. Horváth, 2007: Fractal dimension estimations of drainage network in the Carpathian-Pannonian system. Global and Planet. Change, in press

- Bada, G., Dövényi, P., Horváth, F., Szafián, P. és G. Windhoffer, 2007: Jelenkori feszültségtér a Pannon-medencében és alpi környezetében. Földt. Közl., beterjesztve

 

NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK ÉS KÖNYVRÉSZLETEK:

 

- Horváth F., 1977: Az aktív Föld. A Föld dinamikája. In: Kőháti A. (ed.), TV Egyetem: A változó Föld. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, pp. 39-44, 65-77.

- Horváth F., 1997: Lemeztektonika. Magyar Tudomány, 42 (10): 1217-1224.

- Horváth F., 1998: A lemeztektonikai elmélet megszületése. A lemeztektonika hazai megjelenése. In: Karátson D. (főszerk.), Pannon enciklopédia: Magyarország földje. Kertek 2000, Budapest, pp. 38-46.

- Horváth F., 2002: A lemeztektonikai elmélet megszületése. A lemeztektonika hazai megjelenése. In: Karátson D. (főszerk.), Magyarország földje.Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 44-52.

- Horváth, F., 2006: Lemeztektonika és az új globális geodinamika. Magyar Tudomány, 167: 930-945.

- Horváth F. és Gerner P. 1993: Magyarország geotektonikája. Természet Világa, 124: 387-394.

- Bada G. és Horváth F., 1998: A Pannon-medence jelenkori tektonikája. Természet Világa, 129 (II. különszám): 18-23.


NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK KIADVÁNYAI:

 

- Drahos, D., Horváth, F. and Gy. Tarcsai, 1967: Ocenka dopplerovszkih krivüh iszkusztvennih szputnyikov zemli. Nablugyenija iszkusztvennih szputnyikov zemli, 5: 208-215.

- Drahos, D., Horváth, F. and Gy. Tarcsai, 1969: Determination of geodetical position from the Doppler curves of artificial satellites using the method of differential corrections. Obs. artif. satellites of the Earth 8, Budapest: 95-109.

- Tarcsai, Gy. and F. Horváth, 1970: Relativistic effects and optimalization in Doppler geodetical messurements. Obs. artif. satellites of the Earth 9, Warszawa, 375-383.

- Drahos, D., Ferencz, Cs., Ferencz, I., Horváth, F. and Gy. Tarcsai, 1970: Some theoretical contributions concerning the Doppler geodetical measurements. In: Space Research X. North-Holland Publ. Co., Groningen, pp. 43-53.

- Horváth, F. and J.E.T. Channell, 1977: Further evidence relevant to the African/Adriatic promontory as a paleogeographic premise for Alpine orogeny. In: B. Biju-Duval and L. Montadert (eds.), Internat. Symp. on the Structural History of the Mediterranean basins. Split, 25-29 Oct., 1976. Edit. Technip, Paris, pp. 133-142.

- Horváth, F. and L. Stegena, 1977: The Pannonian basin: A Mediterranean interarc basin. In: B. Biju-Duval and L. Montadert (eds.), Internant. Symp. on the Structural History of the Mediterranean basins. Split, 25-29 Oct., 1976, Edit. Technip, Paris, pp. 333-340.

- D' Argenio, B., Horváth, F. and J.E.T. Channell, 1980: Palaeotectonic evolution of Adria, the African promontory. In: J. Aubouin, J. Debelmas and M. Latreille (eds.), Geology of the Alpine chains born of the Tethys. Coll. C5, 26th Internat. Geol. Congress, Paris, Memoire BRGM No. 115, Orleans, pp. 331-351.

- Horváth, F. and L. Royden, 1983: Mechanical model for the formation of the intra-Carpathian basins. Ann. Inst. Geol. Geophys, Bucuresti, 60: 65-73.

- Horváth, F., Szalay, Á., Dövényi, P. and J. Rumpler, 1986: Structural and thermal evolution of the Pannonian basin: an overview. In: J. Burrus (ed.), Thermal modeling in sedimentary basins. 1st IFP Expl. Res. Conf., Carcans, France, June 3-7, 1985. Édit. Technip, Paris, pp. 339-358.

- Horváth, F., Dövényi, P., Papp, S., Szalay, Á. and M. Hargitay, 1987: Tectonic control on migration and trapping of hydrocarbons in the Pannonian basin. In: B. Doligez (ed.), Migration of hydrocarbons in sedimentary basins. 2nd IFP Expl. Res. Conf., Carcans, France, June 15-19. 1987. Édition Technip, Paris, pp. 667-681.

- Horváth, F., 2005: Geodynamics of the Pannonian basin system: a new synthesis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09536 (Vienna, Austria).

- Horváth, F., Csontos L., Cloetingh, S., Gerner P. and Dövényi P. 1994: Compression during extension in the Pannonian basin and its bearing on hydrocarbon exploration. Extended Abstracts of Papers, EAPG - 6th Conference and Technical Exhibition - Vienna, Austria: L803

- Horváth F., Tari G., Csontos L. and Szafián P., 1994: Crustal structure and mechanism of extension in the Pannonian basin. 6th International Symposium on Seismic Reflection Probing of the Continents and their Margins. Budapest, Hungary, 12-17 September 1994. Programs and Abstracts: p. 24.

- Tóth, T. and F. Horváth, 1996: Late stage evolution of the Pannonian basin: inferences from high-resolution seismics. Internat. Workshop on the Mediterranean basins. Univ. Cergy Pontoise and Inst. Francais du Pétrole, Workshop program, pp. 25-26.

- F. Horváth, L. Csontos, S. Cloetingh, P. Gerner and P. Dövényi, 1996: Compression during extension in the Pannonian Basin and its bearing on hydrocarbon exploration. In: G. Wessely and W. Liebl (eds.), Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe. EAGE Special Publication No. 5, pp. 105-107.

- Horváth, F., Tari, G., Síkhegyi, F., Tóth, T., Magyari, O., Sacchi, M. and F. Marsi, 1996: Neotectonics of the Pannonian basin. PANCARDI workshop, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 41, Wien, p. 112.

- Lenkey, L., Dövényi, P. and F. Horváth, 1996: Heat flow in the PANCARDI region and its geodynamic significance. PANCARDI workshop, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 41, Wien, p. 116.

- Sacchi, M., Magyari, O. and F. Horváth, 1996: A new model on the tectono-sedimentary evolution of southwestern Pannonian basin during the Late Miocene. PANCARDI workshop, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 41, Wien, p. 130.

- Szafián, P., F. Horváth, Tari, G. and S. Cloetingh, 1996: The gravity field of the PANCARDI region and its geodynamic implications. PANCARDI workshop, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 41, Wien, p. 137.

- Tari, G., Dunkl, I., Tóth, T. and F. Horváth, 1996: Alpine tectonics in the East Carpathian/Pannonian transitional zone (Hungary/Romania). PANCARDI workshop, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 41, Wien, p. 137.

- Tari, G., Horváth, F., Szafián, P. and I. Dunkl, 1996: Alpine tectonics in the East Alpine-Pannonian transition zone (Austria-Hungary). PANCARDI workshop, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 41, Wien, p. 138.

- M. Sacchi and F. Horváth 1997: Is geodynamic interpretation of the Pannonian basin hampered by the time scale problems? In: Origin of Sedimentary Basins, Program and Abstracts of the 8th Workshop of the ILP Task Force, Univ. Palermo, pp. 110-111.

- Sacchi, M., Cserny T., Dövényi P., De Lauro, M., Horváth, F., Magyari O., Mirabile, L. and R. Tonielli 1997: High resolution seismic survey on lake Balaton, Hungary. In: Origin of Sedimentary Basins, Program and Abstracts of the 8th Workshop of the ILP Task Force, Univ. Palermo, p. 112.

- Szafián P., Tari G., Horváth F., and S. Cloetingh 1997: The gravity field of the Pannonian basin and the surrounding mountains: Geodynamic implications. In: Origin of Sedimentary Basins, Program and Abstracts of the 8th Workshop of the ILP Task Force, Univ. Palermo, p. 118.

- Horváth, F., Drahos, D. and P. Dövényi, 1997: The best comes at the end: the last 5 million years in the Pannonian basin. In: Origin of Sedimentary Basins, Program and Abstracts of the 8th Workshop of the ILP Task Force, Univ. Palermo, pp. 73-74.

- Tóth, T., Szafián, P., Magyari, O., Dövényi, P. and F. Horváth, 1997: The beauty and use of high resolution seismics in basin studies. In: Origin of Sedimentary Basins, Program and Abstracts of the 8th Workshop of the ILP Task Force, Univ. Palermo, p. 122.

- Tóth, T., Magyari, O., Szafián, P., Ferenczy, L. and F. Horváth, 1997: Hydrocarbon indications as seen on high-resolution and ultra high-resolution seismics. 59th EAGE Conference, Geneve, Switzerland, Extended Abstracts Volume 1: B030.

- Bada, G., Horváth, F., Tóth, T., Magyari, O., Szafián, P., Gerner, P., Dövényi, P., 1997. Recent tectonic reactivation of the Pannonian basin: data and models. Terra Nova, 9, Abstr. Suppl. 1: p. 153 (Strasbourg, France).

- Horváth, F. and G. Tari, 1998: Overview of the Alpine evolution of the Pannonian basin. In: S. Cloetingh, G. Ranalli and C.A. Ricci (eds.), Sedimentary basins: models and constraints. Siena Univ. Press, Siena, pp. 100-115.

- Bada, G. and F. Horváth, 1998: Recent tectonic reactivation of the Pannonian basin: data and models. Inst. Risk Research, Univ. Vienna, Seismotectonic Seminar, Risk Research Rep. Nr. 21d, Wien, p. 11.

- Bada, G., Fodor, L., Csontos, L., Cloetingh, S.A.P.L. and F. Horváth, 1998: Cenozoic structural evolution of the PANCARDI region: inferences from paleostress data and finite element stress modelling. Przeg. Geol., 45/10: p. 1067 (Krakow, Poland).

- Bada, G., Cloetingh, S., Fodor, L. and F. Horváth, 1998: Cenozoic structural evolution of the Pannonian basin: paleostress data and finite element stress modelling. Ann. Geophys., 16(I): C59 (Nice, France).

- Bada, G., Horváth, F. and S. Cloetingh, 1999: Late-stage inversion of the Pannonian basin: Inferences from geophysical and geological data and FEM stress modelling. Geophysical Research Abstracts, EGS 24th General Assembly, the Hague, the Netherlands, volume I/1: p. 30.

- Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Tóth, T., Windhoffer, G., Grenerczy, Gy. And L. Tóth, 2001: Tectonic reactivation of the Pannonian basin during the Quaternary. Geophysical Research Abstracts, EGS 26th General Assembly, Nice, France, volume 3, p. 841.

- Bada, G., Windhoffer, G., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2001: The role of gravitational vs. tectonic stresses in the late-stage structural inversion of the Pannonian basin. 3rd St. Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society, Abstract Book, Balatonfüred, Hungary, p. 4.

- Horváth, F. and G. Bada, 2001: Active tectonics in the Pannonian basin: An overview of structural styles. 3rd St. Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society, Abstract Book, Balatonfüred, Hungary, p. 25-26.

- Windhoffer, G., Bada, G., Dövényi, P. and F. Horváth, 2001: New crustal stress determinations in Hungary from borehole breakout analysis. 3rd St. Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society, Abstract Book, Balatonfüred, Hungary, p. 73.

- Bada, G., Fodor, L., Sacchi, M., Cloetingh, S. and F. Horváth, 2003: Neotectonics and surface processes in the western Pannonian basin. ISES Annual Symposium, Amsterdam, the Netherlands, Absctract Book, pp. 39.

- Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Bada, G., Fodor, L., Dunai, T., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2003: Quantification of Quaternary uplift rates in the central Pannonian basin: constraints from geochronological data. ISES Annual Symposium, Amsterdam, the Netherlands, Absctract Book, pp. 35-36.

- Windhoffer, G., Bada, G., Szafián, P., Timár, G., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2003: Pull-apart basin evolution and fault reactivation: A case study of the Derecske trough, Pannonian basin. ISES Annual Symposium, Amsterdam, the Netherlands, Absctract Book, pp. 37.

- Bada, G., Fodor, L., Windhoffer, G., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Sacchi, M., Dunai, T., Tóth, L., Cloetingh, S. and F. Horváth, 2003: Lithosphere dynamics and present-day deformation pattern in the Pannonian basin. Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 05772 (Nice, France).

- Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Dunai, T., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Síkhegyi, F., Leél-Össy, Sz., Cloething, S. and F. Horváth, 2003: Neotectonics of the Pannonian basin II: Interplay between deformation and landscape evolution. Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 09671 (Nice, France).

- Windhoffer, G., Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Szafián, P. and G. Timár, 2003: Pull-apart basin evolution and fault reactivation: A case study of the Derecske trough, Pannonian basin. Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 04140 (Nice, France).

- Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2003: Quantification of Quaternary uplift rates in the central Pannonian basin: Constraints from geochronological data. Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 06913 (Nice, France).

- Cloetingh, S., Horváth, F., Stephenson, R.A., Bertotti, G., Bada, G., Matenco, L. and the TECTOP Team, 2003: TECTOP probing tectonic topography at the aftermath of continental convergence in the Pannonian-Carpathian system. Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 05351 (Nice, France).

- Windhoffer, G., Wórum, G., Bada, G., Cloetingh, S. and F. Horváth, 2003: 3D numerical modeling of slip tendency of recently active strike-slip fault system, Derecske trough, Pannonian basin. 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, p. 49 (Retezat Mts., Romania).

- Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2003: Exposure age dating, a new tool applied to the Pannonian basin for the quantification of Quaternary vertical movements: the case study of the Visegrád gorge, Danube river. 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, p. 49-50 (Retezat Mts., Romania).

- Bada, G., Fodor, L., Sacchi, M., Cloetingh, S. and F. Horváth, 2003: Neotectonics and surface processes in the western Pannonian basin. 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, p. 38-39 (Retezat Mts., Romania).

- Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Dunai, T., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Síkhegyi, F., Palotás, K., Leél-Össy, Sz., Cloething, S. and F. Horváth, 2003: Interplay between neotectonic deformation and landscape evolution of the Pannonian basin. 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, p. 46-47 (Retezat Mts., Romania).

- Cloetingh, S., Horváth, F., Dinu, C., Stephenson, R.A., Bertotti, G., Bada, G., Matenco, L., Garcia-Castellanos, D. and the TECTOP Team, 2003: TECTOP probing tectonic topography at the aftermath of continental convergence in the Pannonian-Carpathian system. 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, p. 37-38 (Retezat Mts., Romania).

- Bada, G., Horváth, F., Fodor, L., Timár, G., Tóth, L. and S. Cloetingh, 2004: The societal aspects of ongoing deformation in the Pannonian basin. The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Advanced Research Workshop, Veszprém, Hungary, Abstract Book, p. 20-25.

- Fodor, L., Bada, G., Csontos, L., Vrabec, M. and F. Horváth, 2004: Miocene-Pliocene deformation of the Pannonian basin: how much is it related to the motion of the Adriatic plate? The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Advanced Research Workshop, Veszprém, Hungary, Abstract Book, p. 46-51.

- Horváth, F., Bada, G., Szafián, P. and G. Windhoffer, 2004: Present-day deformation and geodynamic setting of the Pannonian basin. The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Advanced Research Workshop, Veszprém, Hungary, Abstract Book, p. 59-63.

- Windhoffer, G., Bada, G., Nieuwland, D., Wórum, G. and F. Horváth, 2004: On the mechanics of basin formation in the Pannonian basin: inferences from analogue and computer modelling. 2nd Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), Lucenec, Slovakia, Geolines, 17: p. 102.

- Bada, G., Fodor, L., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Cloetingh, S., Horváth, F., 2005. Active tectonics and continental topography development in the Pannonian basin. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09536 (Vienna, Austria).

- Bada, G., Windhoffer, G., Fodor, L., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2005: Motion of Adria and ongoing inversion of the Pannonian basin: inferences from stress and strain indicators. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09472 (Vienna, Austria).

- Bada, G., Windhoffer, G., Fodor, L., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2005: Stress propagation and ongoing inversion in the Pannonian region. Geolines, 19: 18-19.

- Windhoffer, G., Dombrádi, E., Horváth, F., Székely, B., Bada, G., Szafián, P., Dövényi, P., Tóth, L., Grenerczy, Gy. and G. Timár, 2005: Geodynamic Atlas of the Pannonian Basin and the Surrounding Orogens. 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Abstract Book, p. 109.

- Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Fodor, L., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T. and E. Dombrádi, 2006: Active tectonics and topography development in the Pannonian basin: problems and progress. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 01670 (Vienna, Austria).

- Dombrádi, E., Timár, G., Bada, G., Horváth, F. and S. Cloetingh, 2006: Fractal characteristics of drainage network in the Pannonian and Transylvanian basins. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 06393 (Vienna, Austria).

- Horváth, A., Szafián, P., Bada, G., Tóth, T., Horváth, F. and V. Spiess, 2006: High resolution seismic surveys on Lake Balaton, central Pannonian basin. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 09445 (Vienna, Austria).

- Horváth, F., Dunkl, I., Tóth, T.M., Tari, G. and G. Bada, 2006: Surface vs. Moho topography and the core complex mode of extension in the Pannonian basin. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 04290 (Vienna, Austria).

- Bada, G., Horváth, F., Fodor, L., Tóth, T., Jósvai, J., Grenerczy, Gy., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Szafián, P. and P. Dövényi, 2006: Magyarország fiatal tektonikája komplex adatrendszerek együttes értékelése alapján. Geofizikai-Földtani-Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás, Zalakaros, Absztrakt kötet, p. 49.

 

 

Vissza