ENGLISH

Galsa Attila

egyetemi adjunktus

 

 

 

Név: Galsa Attila
Születési hely, idő: Budapest, 1972. november 9.
E-mail: gali@pangea.elte.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkahelyek
2002–2003 Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
2003–2006 ELTE TTK, Geofizika Tanszék, egyetemi tanársegéd
2006– ELTE TTK, Geofizika Tanszék, egyetemi adjunktus

 

Tanulmányok
1987–1990 Kaffka Margit Gimnázium, Budapest
1990–1991 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest
1992–1997 ELTE TTK, nappali tagozatos geofizikus hallgató
1997–2000 ELTE TTK, Földtudomány Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Programban ösztöndíjas doktorandusz

 

Tudományos fokozatok
1997 Okleveles geofizikus. A szakdolgozat címe: Felszín alatti vízmozgás modellezése alföldi szelvényeken, mért víznyomások felhasználásával
2004 Doktori védés. Az értekezés címe: A forrópontok száma a földköpeny-konvekció két- és háromdimenziós numerikus modelljeiben. Minősítés: summa cum laude.

 

Oktatási tevékenység
2003– Mélyfúrás geofizika 1, 2, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2003– Geofizikai szeminárium 2, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2003– Geofizikai terepgyakorlat 1, 2, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2004–2008 Geoelektromos kutató módszerek, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2004– Geofizikai szaklaboratórium, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2005– Alkalmazott geofizika, geológus szak, gyakorlatvezető
2005–2007 Áramlások a földköpenyben, geofizikus szak, előadó
2005– Terepi geofizikai mérések 1, 2, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2006– Terepgyakorlati jelentéskészítés 1, 2, geofizikus szak, gyakorlatvezető
2006– Földfizikai alapok, Környezettan BSc, gyakorlatvezető
2008– Terepgyakorlati felkészülés, Földtudomány BSc – geofizikus szakirány, gyakorlatvezető
2008– Terepgyakorlat, Földtudomány BSc – geofizikus szakirány, gyakorlatvezető
2008– Geofizikai folyadékdinamika, Földtudomány és Fizika BSc - geofizikus szakirány, előadó

 

Kutatási terület és a hozzá kapcsolódó pályázatokban, projektekben való részvétel
Földköpeny-konvekció numerikus modellezése:
Termikus konvekció a Föld belsejében, OTKA pályázat, ELTE, Geofizika Tanszék, 1995–1997.
Geo-hidrodinamika: folyadékdinamikai jelenségek a Föld belsejében, OTKA pályázat, ELTE, Geofizikai Tanszék, 2002–2005.
Földköpeny-konvekció dinamikájának és felszíni megnyilvánulásainak numerikus modellezése, OTKA, ELTE, Geofizikai Tanszék, 2008–2012.
Felszín alatti vízáramlás numerikus modellezése:
Regionális felszín alatti vízáramlási rendszerek kutatása laza üledékes medence területeken komplex geofizikai módszerek felhasználásával, OTKA pályázat, ELTE, Geofizikai Tanszék, 1998–2001.
Mélyfúrás geofizikai kutatás:
Kis- és közepes radioaktivitású hulladékok végleges elhelyezése c. projekt, Geo Log Kft., 1998–2003.
A véges elemes numerikus modellezés megismertetése és hasznosítása a geofizika oktatási, kutatási és fejlesztési területein, NKTH, Öveges József Program, 2006–2007.

 

Tudományos díjak
2000 Szilárd József díj
Adományozó: Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat az Ifjú Szakeberek Ankétján tartott előadásért
2005 AGOCS Geophysical Research Fund
Adományozó: William B. and Elizabeth Behr Agocs Geophysical Research Fund kuratóriuma a PhD értekezésért

 

Tudományos tagság
1994– Magyar Geofizikusok Egyesülete, tag
2005– Magyar Tudományos Akadémia, Köztestületi Tagság
2006– Magyar Geofizikusok Egyesülete, Tudományos Bizottság tagja
2008– International Union of Geodesy and Geophysics Magyar Nemzeti Bizottságának tagja

 

Nyelvismeret
Német középfokú, C típusú nyelvvizsga
Angol Pitman Higher Intermediate, C típusú nyelvvizsga

 

Fontosabb publikációk
Galsa A., Salát P., Cserepes L., Egy alföldi rétegsor vízvezető képességének minősített kiértékelése kutakban mért víznyomások felhasználásával, Vízügyi Közlöny, LXXXIII (4), 2001, 601–615.
Salát P., Galsa A., Cserepes L., Drahos D., Hazai törmelékes üledékes rétegsorok permeabilitás anizotrópiája, Magyar Geofizika, 43 (1), 2002, 17–26.
Galsa, A., L. Cserepes, The number of hotspots in three-dimensional numerical models of mantle convection, Acta Geod. Geoph. Hung., 38 (1), 2003, 103–109.
Székely, F., A. Galsa, Interpretation of transient borehole flow metering data in a fissured granite formation, J. Hydrology, 327, 2006, 462–471.
Drahos D., Galsa A., Penetrációs elektromos szonda modellezése véges elemes numerikus módszerrel, Magyar Geofizika, 48 (1), 2007, 22–30.
Galsa, A., L. Lenkey, Quantitative investigation of physical properties of mantle plumes in three-dimensional numerical models, Phys. Fluids, 19 (11), 2007, 116601, DOI: 10.1063/1.2794284.

 

Vissza