Balázs László

adjunktus

email: balazslaszlo@caesar.elte.hu, balazslaszlo@windowslive.com

tel:      06-20-3165240

 

 

 

 

Tanulmányok - minősítések:

Okleveles geofizikus

                                    ELTE TTK 1980-1985

   

Ph.D. Geofizika  2010

                                   Eötvös Loránd University of Budapest

                                   Summa cum laude

(Egyenáramú elektromos mérések elméleti modellezése inhomogén közegekben)

                                  

Nyelvismeret:            angol C (középfok), orosz C (középfok)

 

Jelenlegi munkahely: ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

                                    2008 – 2010   tanársegéd

                                    2010 –  2011 tudományos munkatárs

                                   2011 –             adjunktus

 

                                    

Korábbi munkahelyek:

1985 – 1991    Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézet

                                   Geofizikai Főosztály  

            1991 – 2008    BME Nukleáris Technikai Intézet

                                   Reaktorfizikai Osztály

                                    tanársegéd

 

Szakmai díjak:

2007                Az MGE által adományozott év elméleti cikke díj

 

Szakmai testületi tagság:  Magyar Geofizikusok Egyesülete

 

Szakmai tevékenység:

 

Elektromos szondák elméleti modellezése

            Nyújtott elektródás eszközök modellezése

            Mérések modellezése inhomogén közegekben

Nukleáris szondák terének elméleti modellezése

            Neutron szondák modellezése (Monte-Carlo és diffúziós)

        Gamma szondák modellezése  (Monte-Carlo)

                                   Mérnökgeofizikai szondák modellezése

Hazai olajipari szondák kiértékelő diagrammjainak elkészítése.

                                   Kiértékelő szoftverfejlesztés.

                                   Geofizikai szelvények jelfeldolgozási problémái.

                                   Inverzió problémái – modellhiba kezelésének lehetőségei

Mélyfúrási geofizikai szelvények értelmezése (18 hazai és külföldi olaj és gáz mezőn)

                                      

                                    Radioaktív nemesgáz kibocsátásmérő monitorrendszer szoftverének

                                    tervezése és fejlesztése (a szoftver része a Paksi Atomerőmű monitorrendszerének)

 

N-16 izotóp detektálásán alapuló primer-szekunder szivárgásmonitor berendezés szoftverének tervezése és fejlesztése (A rendszer része a Paksi Atomerőmű monitorrendszerének)

 

Atomemrőművi primer-szekunder szivárgásmérések analízise.

 

Radioaktív korróziós termékek primerköri akkumulációjának modellezése

 

    Régészeti minták neutronaktivációs analízise által szolgáltatott

    adatok sokváltozós statisztikai elemzése (Qumran, Aquincum)

 

Oktatási tevékenység:    

Tárgy

hallgatók

időszak

Szénhidrogén kutatás

ELTE BSc geofizikus

2008 -

Szelvényértelmezés a szénhidrogéniparban

ELTE MSc geofizikus

2010-

Numerikus módszerek a földtudományban

ELTE MSc geofizikus

2010-

Numerikus módszerek

ELTE BSc.  geofizikus

2008 -

Geoelektromos módszerek gyakorlat

ELTE MSc

2010 -

Mélyfúrási geofizika gyakorlat

ELTE IV. geofizikus

1986-2002-

Mélyfúrási geofizika előadás

ELTE MSc geofizikus

2100 -

Kőzetfizika előadás

ELTE MSc geofizikus

2009 -

Geofizika gyakorlat

ELTE III. geológus

1986-2002 

Földfizikai alapok

ELTE BSc. Környezettan

2009-2010

Well logging

ELTE Geológus

2012

Magfizika labor

ELTE III. fizikus

1992-2008

Magfizika labor

BME III. mérnökfizikus

1996-2008

Speciális labor (reaktorfizika)

BME IV. mérnökfizikus

1998-2008

Emeltszintű labor (neutrongáz fizika labor és reaktorfizika labor)

ELTE IV. fizikus

2000, 2001

Magfizika gyakorlat

(számolási gyakorlat)

BME II. mérnökfizikus

1998-2008

Mérési adatok feldolgozása II.

előadás

BME IV. mérnökfizikus

1999-2008

Alkalmazott matematika

Gyakorlat

BME Reaktorfizikus szakmérnöki tanfolyam

2001

2005

2006, 2007

Nukleáris műszerek labor

BME Reaktorfizikus szakmérnöki tanfolyam

2006

Magfizika-reaktorfizika labor

JATE III fiz.

2000

Magfizika-reaktorfizika labor

KLTE III

1998, 1999

Fizika labor

ELTE III. fizika tanár

1998,1999,2000, 2001,2004,2005,

2007

Fizika labor

Energetikai Főiskola Paks

2000, 2001

Reaktorfizika labor

Pozsonyi Műszaki Egyetem hallgatóinak

1999, 2000, 2001

Reaktorfizika labor

Külföldi hallgatók számára

1999,2003

Computer science

ELTE tanfolyam

1993

Laboratory practice in reactor physics

ENEN Wigner course

2005

Mérési adatok feldolgozása I.

Gyakorlat

BME III. mérnökfizikus

1999, 2000

Nukleáris technika modern módszerei

 

2004,2005,2006

 

 

Publikációk:

 

Geofizika:

 

Balázs, L., 2012: „The Geometrical Background of Inversion”,Acta Geodaetica et Geophysica,

Vol. 47., 141-148

 

Balázs, L., 2005: “Modelling of cone penetration electric tool field” ,Geophysical Transactions

VOL. 45, 19 - 36

 

Balázs, L. 2008:“Modeling and examination of the penetration neutron sonde behavior in various logging environment by Monte-Carlo method and diffusion approximation.”. Geophysical Transaction,  Vol. 45., 135-156

 

Balázs, L., 2007: „Analytic approximation of Green-function of well logging electric direct problem for the case of continuous radial resistivity profile”,Acta Geodaetica et Geophysica,

Vol. 42., 309-322

 

Balázs, L., 2008: Az elárasztott zóna radiális ellenállás profiljának hatása a karotázs elektromos szelvények inverziós eredményeire, Inverziós Ankét, Miskolc

 

Balázs L. Drahos D. Galsa A.: Mérnökgeofizikai szondázások elméleti vizsgálata, 2010. előadás OTKA pályázatok seregszemléje

 

Elek, I. ,Kovács, Gy., Balázs, L. , 1990: „A számítógépes szelvényértelmezés fejlődése”

SZKFI Műszaki tudományos közleményei, Budapest,

 

Balázs, L., 1987: Nyújtott elektródás laterologok terének modellezése,

Elektrokarotázs Módszerek, Tudományos szeminárium jegyzete

Siófok  667-672

 

Balázs, L. Elek, I. Komlósi, Zs. Kovács, Gy., 1988: „Mélyfúrási geofizikai és szeizmikus adatok értelmezésének néhány kérdése” ,Magyar Geofizika 4 sz.

 

Balázs, L.: „Lineáris regresszió, minden változójában hibát tartalmazó sztochasztikus kapcsolat esetén”, Magyar Geofizika XXVII. 2. szám

 

Balázs L.: Paraméterbecslés a szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó geofizikai szondázások eredményeiből , 2011, TÁMOP konferencia előadás

 

 

Régészeti minták sokváltozós analízise

 

Balla, M., Zsidi, P., Balázs, L., 1999:„Spread of Mortaria Types in Municipium Aquincum”

Journal of Archeoloical Science,. No. 26., 997 - 1001

 

Humbert, J. B., Gunneweg, J. 2003:„Khirbet Qumrân and ’Ain Feshkha”

Studies of Anthropology, Physics and Chemistry, Academic Press Fribourg, ISBN 3-7278-1452-7

PART II. Chapter 1: Balázs, L.: „ Archeological Data Analysis”  55-59

 

Jarem, E.,Balla, M., Balázs, L. 1998: „Early Celtic Stamped Pottery in the Eastern Alpine Area”,

Workshop Activation Analysis in Arceometrical  Research , 82-93

 

 

 

Alkalmazott reaktorfizika

 

Vajda, N., Bódizs, D., Molnár, Zs.,Balázs, L.,Gyurkócza, Cs., 2000:„Leakage monitoring techniques in Paks NPP”,Science and Technology in Hungary,  80 - 84

 

Balázs, L., Gyurkócza, Cs., 2000: „Prymary to secondary leakage monitor for VVER 440/213 steam generator based on 16N detection.”,Gépészet 2000 Konferencia, Budapest,

 

Balázs, L.,Gyurkócza, Cs., Szatmáry, Z., 1997 :„Handling Large primary to secondary leakage resulting from steam generator collector failure” , PHARE project report

 

Balázs, L., Fehér, S., Szatmáry, Z., Gyurkócza, Cs., 1994:„N-16 measuring system for leak detection”, VVER conference ,Sofia.

 

Laborjegyzetek: 

Balázs, L., Gyurkócza, Cs. 1994: „Neutrondetektorok vizsgálata”, BME, NTI

Balázs, L., 1994: „Aktivációs Analitika”, BME NTI