Balázs Attila
doktorandusz

Név: Balázs Attila
Születési hely, idő: Szeged, 1989. január 20.
E-mail: balatt@gmail.com
telefon: 381 21 91 (1770-es mellék)

Szakmai tevékenység
2013- ELTE TTK, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, ösztöndíjas PhD hallgató
2013- Utrecht University, Faculty of Geosciences, Tectonics Group, vendégkutató

Tanulmányok, oklevelek
2004-2008 SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged
2008-2011 ELTE TTK, Földtudomány BSc, oklevél minősítése: kitüntetéses
Szakdolgozat címe: Balatoni vízi szeizmikus adatok feldolgozása
2011-2013 ELTE TTK, Geofizikus MSc, oklevél minősítése: kitüntetéses
Diplomamunka címe: Regionális szeizmikus szelvények összeállítása a Pannon-medencében: tektonikai és rétegtani értelmezés
2013- ELTE TTK, Földtudomány Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Programban ösztöndíjas doktorandusz

Nyelvismeret
Angol középfokú, C típusú nyelvvizsga
Francia alapszint

Tudományos díjak, ösztöndíjak
2011 Szilárd József díj
Adományozó: Magyar Geofizikusok Egyesülete (Bőgér Ágnessel és Király Ágnessel közösen)
2012 Kar kiváló hallgatója
2012/2013 Köztársasági ösztöndíj
2014 Legjobb előadói díj, 5. IGSC konferencia, Nizhny Novgorod, Oroszország
2014 SEG-ExxonMobil Student Education Program Grant

Oktatási tevékenység
2013- Kárpát-Pannon terület regionális geofizikája és geodinamikája (földtudomány BSc)

Publikációk
Balázs A., Visnovitz F., Spiess V., Fekete N., Tóth Zs., Hámori Z., Kudó I., Horváth F., 2013. Új szeizmikus mérések a Balatonon: beszámoló a 2011-2012. évi szelvényezésekről. Magyar Geofizika, 54(2) pp. 67-76.
Török Á., Ünnep V., Balázs A., Mindszenty A., Kele S., 2013. A kápolna-hegyi édesvízi mészkőkúp komplex szedimentológiai, geokémiai és geofizikai vizsgálata (Budai-hegység). Földtani Közlöny, 143(3) pp. 251-264.
Visnovitz F., Tóth T., Hámori Z., Kudó I., Balázs A., Sacchi M., Surányi G., Horváth F., 2013. Balatoni egycsatornás, nagy felbontású szeizmikus szelvények újrafeldolgozása. Magyar Geofizika 54(2) pp. 77-88.
Horváth F., Musitz B., Balázs A., Végh A., Uhrin A., Nádor A., Koroknai B., Pap N., Tóth T., Wórum G., 2015. Evolution of the Pannonian basin and its geothermal resources. Geothermics, 53 pp. 328-352.