A Pannon-medence jelenkori geodinamikájának atlasza:
Euro-konform térképsorozat és magyarázó

Atlas of the present-day geodynamics of the Pannonian basin:
Euroconform maps with explanatory text


OTKA nyilvántartási szám/OTKA registration number:
T034928

Témavezető/Project leader:
Horváth Ferenc (ELTE Geofizikai Tanszék)/Frank Horváth (Dept. of Geophysics, ELTE)

Tudományos szerkesztõk/Scientific editors:
Horváth Ferenc és Bada Gábor (ELTE Geofizikai Tanszék)/Frank Horváth and Gábor Bada (Dept. of Geophysics, ELTE)

Technikai szerkesztõ/Technical editor:
Windhoffer Gábor (ELTE Geofizikai Tanszék)/Gábor Windhoffer (Dept. of Geophysics, ELTE)

Résztvevõk/Participants:
Csontos László (ELTE Általános és Történeti Földtani Tsz.)/László Csontos (Dept. of Geology, ELTE)
Dövényi Péter (ELTE Geofizikai Tsz.)/Péter Dövényi (Dept. of Geophysics, ELTE)
Fodor László (Magyar Állami Földtani Intézet)/László Fodor (Hungarian Geological Institute)
Grenerczy Gyula (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium)/Gyula Grenerczy (FÖMI Satellite Geodetic Observatory)
Síkhegyi Ferenc (Magyar Állami Földtani Intézet)/Ferenc Síkhegyi (Hungarian Geological Institute)
Szafián Péter (ELTE Geofizikai Tsz.)/ Péter Szafián (Dept. of Geophysics, ELTE)
Székely Balázs (ELTE Geofizikai Tsz.)/Balázs Székely (Dept. of Geophysics, ELTE)
Timár Gábor (ELTE Geofizikai Tsz.)/Gábor Timár (Dept. of Geophysics, ELTE)
Tóth László (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet)/László Tóth (HAS Geodetic and Geophyisical Research Institute)
Tóth Tamás (Geomega Kft.)/Tamás Tóth (Geomega Ltd.)

ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatási projekt keretében a Pannon-medence és földtani környezetének neotektonikai ill. jelenkori geodinamikai szintézisét végeztük el. Az elmúlt évek során a vizsgált területen megszerzett neotektonikai vonatkozású földtudományi információkat begyûjtöttük, azonos koordináta rendszerbe ill. egységes vetületbe (EOV, Egységes Országos Vetületi Rendszer) helyeztük. Az adatbázisok folyamatos bõvítése mellett az adatok integrációját és egységes szemléletû értelmezését is elvégeztük. A komplex adatbázis elemeit és az azokból levonható fontosabb tektonikai következtetéseket egy 1:1.500.000 méretarányú tematikus térképsorozaton ábrázoltuk. A projekt végeredményeként így létrehozott geodinamikai atlasz a következõ 11 tematikus térképlapot, valamint az azokhoz tartozó térképmagyarázókat tartalmazza A térképi kivágat: EOVY 200.000-1.300.000 és EOVX -120000-600000, ami kb. a K-i hosszúság 13°-28° és az É-i szélesség 44°-51° közötti területet fedi le:
• Nagyfelbontású digitális terepmodell és indextérkép
• Kéregvastagság és litoszféravastagság térkép
• Hõáram térkép
• Bouguer-anomália térkép
• Szeizmicitás térkép
• A recens feszültségtér és reológia térképe
• Morfostrukturális elemek térképe
• Neotektonikai (aktív) szerkezetek térképe
• Horizontális és vertikális kéregmozgások térképe
• Jelenkori geodinamika: szintézis
Hasonló jellegû és volumenű szintézisre ROYDEN & HORVÁTH (1988) összefoglaló munkája óta nem került sor, a projektet nemzeti és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedõen sikeresnek tekintjük. A szerzõk azt szeretnék, ha a térképsorozatot az tudományos közösség használná és fejlesztésében aktívan részt venne. Az együttmûködés feltételeit - egy egyszerűés hatékony módszer kereteiben - a közeljövõben tervezzük a honlapon bemutatni. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az adatbázis és a térképsorozat tovább bõvüljön (pl. mioén tektonikai, mágneses, stb. térképek), ami szintén a magyar/európai kutatás elõnyére válhatna.

A térléplapok jelenleg viszonylag alacsony febontásban érhetõk el a honlapunkról. Nagyobb méretû és/vagy jobb felbontású verziót kérésre el tudunk készíteni. Kérjük az ilyen igényekiket emailben, Bada Gábornak jelezzék (bada@ludens.elte.hu).

SUMMARY

In the framework of a national project supported by the Hungarian Science Foundation (T034928), we have constructed a geodynamic map series of the Pannonian basin and the surrounding mountain belt. Various geo-information of neotectonic significance have been collected and transformed into a uniform GIS system. As a consequence of the continuously expanding knowledge about the Pannonian region, systematic integration and interpretation of various data have been performed. The end product of the project is the geodynamic map series of the Pannonian region in a scale of 1:1500000, which consists of the following 11 thematic maps and corresponding explanatory text covering the same geographic area (approx. form 13°E-44°N to 28°E-51°N):
• High-resolution digital elevation model and index map
• Crustal and lithospheric thickness maps
• Heat flow map
• Bouguer anomaly map
• Map of seismicity
• Recent stress and rheology
• Map of morphostructural elements
• Map of neotectonic (active) structures
• Map of GPS velocity field of lateral displacement and vertical displacement trends
• Map of present-day geodynamics: synthesis
Following the first successful presentation of a comprehensive map series for the area (ROYDEN & HORVÁTH, 1988), the authors offer this new map series for consideration, use and improvement of the international scientific community. We hope that the map series will generate contributions from different research teams from various countries in order to improve the quality of the available maps. Furthermore, we believe that quite a few additional maps (e.g. Miocene tectonics, magnetic anomaly, etc.) can be easily constructed for the benefit of the European research community. A fair and manageable working mechanism will be soon elaborated to perform this ambitious and co-operative scientific venture.

The maps of the Atlas are currently available only with Hungarian legend at a relatively low resolution (see below). Upon request, we can provide the English version with bigger size and/or better resolution. Please send an e-mail to Gabor Bada (bada@ludens.elte.hu) with a detailed specification of your request (which map, resolution, etc.).


TÉRKÉPEK/MAPS

• Nagyfelbontású digitális terepmodell/High-resolution digital elevation model

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Indextérkép/Index map

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Kéregvastagság/Crustal thickness

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Litoszféravastagság/Lithospheric thickness

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Hõáram/Heat flow

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Bouguer-anomália/Bouguer anomaly

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Szeizmicitás/Seismicity

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Recens feszültségtér és reológia/Recent stress and rheology

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Morfostrukturális elemek/Morphostructural elements

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Neotektonikai (aktív) szerkezetek/Neotectonic (active) structures


Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Horizontális kéregmozgások GPS sebesség tere és a vertikális kéregmozgások trendje/GPS velocity field of lateral displacement and vertical displacement trends

Nagyobb felbontás/Higher resolution

• Jelenkori geodinamika: szintézis/present-day geodynamics: synthesis

Nagyobb felbontás/Higher resolution


Vissza / Back